Created with Raphaël 2.1.2124356879101112

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

 • 丿
Hán tự

BỊ

Nghĩa
Sửa soạn, sắp sẵn, chuẩn bị
Âm On
Âm Kun
そな.える そな.わる つぶさ.に
Nanori
びっ びん
Đồng âm
費比被否彼秘悲皮疲碑泌罷
Đồng nghĩa
準支養修
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Đủ. Dự sẵn. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 備

Người này chuẩn bị hàng rào tránh bọn trẻ con sử dụng .

Một người chuẩn Bị cỏ dưới sườn núi để sử dụng

Cỏ mọc trên Sườn núi để sử Dụng là do Người ta chuẩn Bị

Một người đem cỏ lên sườn núi để chuẩn bị sử dụng

Bị to, bị nhỏ, Người đứng Chuẩn bị Cỏ dưới sườn Núi để Sử dụng.

Người đem (chuẩn BỊ) cỏ lên sườn núi sử dụng.

Người ta mổ châu để chuẩn bị sẵn.

Chuẩn bị hái thuốc (Thảo) trên sườn núi (Hán) để dùng ( - dụng)

 • 1)Đủ.
 • 2)Dự sẵn. Như dự bị [預備] dự sẵn cho đủ dùng.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ふび không hoàn chỉnh; không vẹn toàn
よび dự bị; sự dự bị; trừ bị
よびこう lò luyện thi; trường dự bị
よびひ quỹ dự phòng
よびきん trữ kim
Ví dụ Âm Kun
わる そなわる BỊCó lắp
員にわるのみ いんにそなわるのみ Là một thành viên (của) nhân viên nhưng vô ích như một công nhân
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
つぶさに BỊHoàn toàn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
える そなえる BỊChuẩn bị
兼ねえる かねそなえる Để có cả hai
えて残す そなえるのこす Chuẩn bị đề phòng
資格をえる しかくをそなえる Để có một quy cách (cho)
万一にえる まんいちにそなえる Để cung cấp chống lại những sự ngẫu nhiên
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ふび BẤT BỊKhông hoàn chỉnh
よび DƯ BỊDự bị
ぐび CỤ BỊSự trang bị đầy đủ
ぶび VŨ BỊQuân bị
よびか DƯ BỊ KHOAHướng trường dự bị
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 憊糒鞴雁葆糀椛蓿荷埖莅鴈荏俑茯苻軅花仮僅
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 準備(じゅんび)
  Sự chuẩn bị
 • 予備(よび)
  Dự phòng
 • 軍備(ぐんび)
  Vũ khí
 • 設備(せつび)
  Cơ sở
 • 防備(ぼうび)
  Chuẩn bị phòng thủ
 • 準備する(じゅんびする)
  Chuẩn bị
 • 警備する(けいびする)
  Bảo vệ
 • 備える(そなえる)
  Trang bị, sẵn sàng
 • 備わる(そなわる)
  Được trang bị

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm