[Giải Nghĩa Kanji] 剃 – THẾ : Cắt tóc.

Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
  • 丿
  • 丿
Hán tự

- THẾ

Nghĩa
Cắt tóc.
Âm Kun
まい .る .る
Âm On
テイ
Đồng âm
体世切勢替妻誓逝漆凄貰梯丗
Đồng nghĩa
髪刈
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cắt tóc. Cắt tóc đi tu gọi là thế phát [剃髮]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 剃

đệ mang đao đi thế kéo để cạo râu

ĐỆ mang ĐAO đi đâu THẾ

Đệ tao nó bị Đao mới Cạo tóc THẾ!

Con trai có râu, luôn cầm dao cạo.

Vào THẾ nên ĐỆ phải dùng ĐAO

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
そる THẾCạo
ひげをひげをそる Cạo râu
顔をかおをそる NHAN THẾCạo mặt
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ていはつ THẾ PHÁT Lễ cạo đầu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 俤悌涕梯弟睇鵜前呼沸刹彿怫拂狒剰瓶剪佛判
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm