Created with Raphaël 2.1.2132456781091112

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

DỤ

Nghĩa
So sánh, ẩn dụ
Âm On
Âm Kun
たと.える さと.す
Đồng âm
予与余油遊裕預誘誉諭癒悠愉芋
Đồng nghĩa
較比
Trái nghĩa
Giải nghĩa
So sánh, ẩn dụ Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 喩

Em Nguyệt mồm kêu iku iku trong nhà là để DỤ trai.

  • 1)metaphor
Ví dụ Hiragana Nghĩa
え たとえ sự so sánh
いんゆ sự nói bóng gió
える たとえるso
かんゆ hoán dụ
あんゆ phép ẩn dụ
ひゆ tỷ dụ; sự so sánh; sự ví von
ちょくゆ TRỰC DỤ sự so sánh
lời gợi ý; lời nói bóng gió
ひゆ Sự so sánh; phép ẩn dụ
いんゆ phép ẩn dụ
sự nói bóng gió
的 ひゆてき bóng; bóng bảy
Ví dụ Âm Kun
える たとえる DỤTới sự so sánh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ひゆ BỈ DỤTỷ dụ
ひゆ THÍ DỤSự so sánh
いんゆ DẪN DỤSự nói bóng gió
かんゆ HOÁN DỤHoán dụ
あんゆ ÁM DỤPhép ẩn dụ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 創愉揄渝愈楡瑜逾偸剳瘉剣劍蝓諭輸覦鍮臉龕
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm