Created with Raphaël 2.1.212354768

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

BÔN

Nghĩa
Chạy vội
Âm On
ホン
Âm Kun
はし.る
Đồng âm
本盆墳
Đồng nghĩa
走追跑逃遁逐
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Chạy vội. Làm việc hăm hở sợ thua người gọi là bôn xu [奔趨]. Đánh trận thua chạy gọi là bôn. Cưới xin không đủ lễ gọi là bôn. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 奔

Chắp tay 10 lần xin đậu vào Đại học Bôn ba

Đại hoạ cấp 10 phải chắp tay đi BÔN ba

ĐẠI MƯỜI lần CHẮP TAY xin rằng cuộc sống không phải BÔN ba chạy đó đây

Mùa Covid, người Lớn phải Bôn ba khắp nơi Chắp tay van xin mà cũng không Đủ đồ ăn để đem về nhà.

BÔN ba sang các nước Lớn Chắp Tay xin Cỏ

  • 1)Chạy vội. Như bôn trì [奔馳] rong ruổi.
  • 2)Làm việc hăm hở sợ thua người gọi là bôn xu [奔趨].
  • 3)Đánh trận thua chạy gọi là bôn. Như bôn bắc [奔北] thua chạy.
  • 4)Cưới xin không đủ lễ gọi là bôn. Như dâm bôn [淫奔] trai gái ăn nằm lén lút với nhau..
Ví dụ Hiragana Nghĩa
しゅっぽん sự chạy trốn; chạy trốn
ほんぽう phung phí; quá mức; tràn lan; bừa bãi
ほんそう sự cố gắng; sự nỗ lực
ほんば con ngựa đang phi nước đại
きょうほん sự chạy điên cuồng
Ví dụ Âm Kun
ほんば BÔN MÃCon ngựa đang phi nước đại
ほんめい BÔN MỆNHMang chính mình ở ngoài với công việc
ほんぽう BÔN PHÓNGPhung phí
ほんそう BÔN TẨUSự cố gắng
ほんとう BÔN ĐẰNGSự tăng vọt (giá cả)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 昇升蠎英尭斉乖忝枡枅殀瓩竏映革莽形呑妖沃醸譲穣襄釀壌嬢袞曩禳嚢滾裹孃攘壞懷襲穰襃讓
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm