Created with Raphaël 2.1.2123

Số nét

3

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

MIÊN

Nghĩa
Mái nhà, mái
Âm On
ベン メン
Âm Kun
Đồng âm
面免勉眠綿麺
Đồng nghĩa
家屋
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Lợp trùm nhà ngoài với nhà trong. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 宀

Miên hân thân sinh hoàng tử dưới Mái nhà Thanh có Một cái Khăn để đời.

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 它安字守宋牢官宜定宣家宦寉宇宅宏宍佗佇宛
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm