Created with Raphaël 2.1.21235467891011121413

Số nét

14

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

QUẢ

Nghĩa
Góa chồng, quả phụ
Âm On
Âm Kun
Đồng âm
果過菓渦戈瓜
Đồng nghĩa
孤唯
Trái nghĩa
多衆
Giải nghĩa
Ít. Năm mươi tuổi mà chưa có chồng gọi là quả. Góa chồng. Lời nói nhún mình. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 寡

Từ khi chồng mất - Quả phụ phải Phân chia Hàng Trăm công việc trong Nhà thay cho Chồng.

Quả phụ làm việc nhà bằng cái đầu (hiệt) và đao

Người quả phụ sống trong nhà đầu toàn phân

Miên + 1000 + đao => Quả phụ bị chia cắt 1000 năm không được gặp người nhà

Người quả phụ sống một mình trong nhà 100 năm quả là ít

  • 1)Ít.
  • 2)Năm mươi tuổi mà chưa có chồng gọi là quả.
  • 3)Góa chồng. Nguyễn Du [阮攸] : Nại hà vũ quả nhi khi cô [奈何侮寡而欺孤] (Cựu Hứa đô [舊許都]) Sao lại đi lừa vợ góa dối con côi người ta (nói về Tào Tháo [曹操]) ?
  • 4)Lời nói nhún mình. Các vua chư hầu ngày xưa tự xưng mình là quả nhân [寡人] nghĩa là nói nhún mình là người ít đức tốt, người nước này nói chuyện với người nước kia, có nói đến vua mình cũng gọi là quả quân [寡君].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
たか lượng; số lượng
かせん sự lũng đoạn; sự độc chiếm
かふ người đàn bà góa; góa phụ; quả phụ
かぶん hạn chế; ít hiểu biết; kiến thức hạn hẹp
かげん trầm mặc
Ví dụ Âm Kun
たか ĐA QUẢLượng
かふ QUẢ PHỤNgười đàn bà góa
かさく QUẢ TÁCSự sáng tác ít (tác phâm)
かへい QUẢ BINHSự ít quân
かせん QUẢ CHIÊMSự lũng đoạn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 演搴寨塞雰寒謇賽貧寅粉騫盆瓰忿枌氛扮吩岔
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm