Created with Raphaël 2.1.21243567

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN1, N2

Bộ phận cấu thành

 • 广
Hán tự

ỨNG

Nghĩa
Đối lại, đáp ứng
Âm On
オウ ヨウ -ノウ
Âm Kun
あた.る まさに こた.える
Nanori
たか まさ
Đồng âm
擁鷹
Đồng nghĩa
反対適答仄照
Trái nghĩa

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 応

Khi được ở nhà (广), trái tim có thể thích ứng () với tất cả.

TÂM mà để ở NHÀ thì làm gì cũng PHẢN ỨNG chậm...

Tâm kia để ở bên đồi

Lo về báo ứng đứng ngồi không yên

ỨNG () xử với nhau cốt ở chữ TÂM ()

Ở ngoài sống sao thì không biết. Cứ về Nhà thì phải Ứng xử bằng cái Tâm nha.

Con tim ở dưới mái nhà dần dần sẽ mất đi phản ỨNG

 • 1)Đáp ứng, ứng đối,
 • 2)Phản ứng
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いちおう một khi; nhất thời; tạm thời
不相 ふそうおう không thích hợp; sự không thích hợp; sự không phù hợp
不適 ふてきおう trái cách
ないおう Sự thông đồng với kẻ địch; sự phản bội; sự nội ứng
ないおうしゃ nội ứng
Ví dụ Âm Kun
える こたえる ỨNGĐể trả lời
善意にえる ぜんいにこたえる Báo nghĩa
暑さがえる あつさがこたえる Cảm thấy rất nóng
期待にえる きたいにこたえる Sống theo mong đợi
親切にえる しんせつにこたえる Đáp lại một cách tử tế
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
はんのう PHẢN ỨNGCảm ứng
かんのう CẢM ỨNGCảm ứng
じゅんのう THUẬN ỨNGThông cảm
核反 かくはんのう HẠCH PHẢN ỨNGPhản ứng hạt nhân
素反 もとはんのう TỐ PHẢN ỨNG(hóa học) phản ứng cơ bản
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
こおう HÔ ỨNGSự hưởng ứng
おうぼ ỨNG MỘĐăng ký
おうそ ỨNG TỐỨng tố
いちおう NHẤT ỨNGMột khi
ないおう NỘI ỨNGSự thông đồng với kẻ địch
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 忌志芯沁床庇忠念底庄思必広庁恵恥恚庫悪患
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 応じる(おうじる)
  Đáp ứng, chấp nhận [vi]
 • 応募する(おうぼする)
  Áp dụng (ví dụ như vị trí)
 • 応答する(おうとうする)
  Trả lời, trả lời [vi]
 • 応援する(おうえんする)
  Viện trợ, hỗ trợ, cổ vũ
 • 応用する(おうようする)
  Áp dụng, đưa vào thực tế
 • 対応する(たいおうする)
  Đối phó với
 • 適応する(てきおうする)
  Thích nghi, phù hợp
 • 反応する(はんのうする)
  Phản ứng, phản hồi
 • 順応する(じゅんのうする)
  Thích nghi

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm