Created with Raphaël 2.1.2123465789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HẬN

Nghĩa
Oán giận
Âm On
コン
Âm Kun
うら.む うら.めしい
Đồng âm
限寒漢汗馨欣厂韓罕
Đồng nghĩa
怨嫉憎悔憤瞋妬
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Oán giận. Sự gì đã mất hy vọng thực gọi là hận. Như hận sự [恨事] việc đáng giận, di hận [遺恨] để sự giận lại, ẩm hận [飲恨] nuốt hận, v.v. Nguyễn Trãi [阮廌] : Anh hùng di hận kỷ thiên niên [英雄遺恨幾千年] (Quan hải [關海]) Anh hùng để lại mối hận đến mấy nghìn năm. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 恨

Trong tim còn cân cấn mối hận

Tâm thấy ân Hận vì không làm việc Tốt (lương thiếu nét)

HẬN là trong TIM còn CẤN nỗi đau vì bị người khác trở mặt.

Còn cấn mắc trong tim

Tâm căn chứa chấp hận thù

Trái tim không tốt mang nhiều thù Hận phía sau ()

  • 1)Oán giận. Sự gì đã mất hy vọng thực gọi là hận. Như hận sự [恨事] việc đáng giận, di hận [遺恨] để sự giận lại, ẩm hận [飲恨] nuốt hận, v.v. Nguyễn Trãi [阮廌] : Anh hùng di hận kỷ thiên niên [英雄遺恨幾千年] (Quan hải [關海]) Anh hùng để lại mối hận đến mấy nghìn năm.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
うらみ mối hận; sự căm ghét
うらむ hận; căm ghét; khó chịu; căm tức
こんじ việc đáng ân hận
かいこん sự hối hận; hối hận; sự ăn năn; ăn năn; sự ân hận; ân hận
つうこん thống hận; sự tiếc nuối
Ví dụ Âm Kun
めしい うらめしい HẬNCăm hận
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
うらむ HẬNHận
我が身をわがみをうらむ Tự giận bản thân mình
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
たこん ĐA HẬNThù oán nhiều
こんじ HẬN SỰViệc đáng ân hận
いこん DI HẬNMối di hận
えんこん OÁN HẬNSự ghen ghét
かいこん HỐI HẬNSự hối hận
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 慨限恒退郎垠很恊恆既根娘朗浪狼莨性怛怕惟
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm