Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HỐI, HỔI

Nghĩa
 Hối hận, nuối tiếc
Âm On
カイ
Âm Kun
.いる .やむ くや.しい くや.しい
Đồng âm
会回絵賄灰亥潰彙
Đồng nghĩa
懊惋惜
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Hối hận, biết lỗi mà nghĩ cách đổi gọi là hối. Phàm sự gì đã ấn định rồi mà lại định đổi làm cuộc khác cũng gọi là hối. Quẻ Hối, tên một quẻ trong kinh Dịch [易]. Một âm là hổi. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 悔

Mỗi ngày trôi qua con tim lại dựng lên vì hối tiếc

Mỗi ngày trôi qua để lại sự hối tiếc từ trái tim

Mỗi ngày con tim đều cứ () cảm thấy Hối hận.

  • 1)Hối hận, biết lỗi mà nghĩ cách đổi gọi là hối. Vương An Thạch [王安石] : Dư diệc hối kì tùy chi, nhi bất đắc cực hồ du chi lạc dã [予亦悔其隨之, 而不得極乎遊之樂也] (Du Bao Thiền Sơn kí [遊褒禪山記]) Tôi cũng ân hận rằng đã theo họ, không được thỏa hết cái thú vui du lãm.
  • 2)Phàm sự gì đã ấn định rồi mà lại định đổi làm cuộc khác cũng gọi là hối.
  • 3)Quẻ Hối, tên một quẻ trong kinh Dịch [易].
  • 4)Một âm là hổi. Xấu, không lành. Tục gọi sự không tốt lành là hổi khí [悔氣] là do nghĩa ấy.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
こうかい cải hối; sự hối hận; sự ăn năn; sự hối lỗi; sự ân hận; hối hận; ăn năn; hối lỗi; ân hận
くい sự ăn năn; sự hối hận; sự hối lỗi; sự sám hối; sự ân hận; ăn năn; hối hận; hối lỗi; sám hối; ân hận
いる くいる ăn năn; hối hận; hối lỗi
くやみ lời chia buồn
み状 くやみじょう thư chia buồn
Ví dụ Âm Kun
しい くやしい HỐIĐáng tiếc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
やむ くやむ HỐIĐau buồn (vì ai đó chết)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
いる くいる HỐIĂn năn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
かいご HỐI NGỘSám hối
こうかい HẬU HỐICải hối
する こうかい HẬU HỐIHối hận
かいこん HỐI HẬNSự hối hận
かいしゅん HỐI THUÂNSự ân hận
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 海晦梅敏莓侮乾忤復塩塰飾腹毎慣毓誨慯憮臨
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm