Created with Raphaël 2.1.21235467891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

ĐOẠN, ĐOÁN

Nghĩa
Phán đoán, quyết đoán
Âm On
ダン
Âm Kun
.つ ことわ.る さだ.める
Đồng âm
団段短端鍛允
Đồng nghĩa
分切予判
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Như chữ [đoạn [斷]. Giản thể của chữ 斷 Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 断

Tôi đã đoạn tuyệt việc dùng rìu thu hoạch lúa gạo .

Cầm cái RỪU chặt hạt GẠO ra từng ĐOẠN

Chú ý phân biệt: (Đoạn) = đứt, cắt đứt vd cắt cụt tóc, đoạn tuyệt

(Đoạn) = quãng, khoảng, VD: cầu thang.

Góc nhìn: dùng Búa () giã Gạo ().
==> làm hạt gạo bị Đứt Gãy hết. (lẽ ra phải dùng chày)

Dùng rìu cắt lúa thành đoạn cho lên xe

Chặt kẻ thù thành từng ĐOẠN

Bỏ Lúa vào bao cân đo đoán xem bn ký

Vì nhà làm lúa nên từ chối lấy gạo

 • 1)Như chữ [đoạn [斷]. Giản thể của chữ 斷
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ふだん không ngừng
不決 ふけつだん trù trừ
ちゅうだん cách đoạn; sự gián đoạn
よだん dự đoán; sự dự đoán; tiên đoán
せつだん sự cắt rời; sự phân đoạn; sự chia đoạn; trắc đồ
Ví dụ Âm Kun
たつ ĐOẠNCắt
退路をたいろをたつ Chặn đường rút lui
食をしょくをたつ THỰC ĐOẠNTới nhanh
友情をゆうじょうをたつ Đoạn tình
快刀乱麻をかいとうらんまをたつ Để cắt rắc rối thắt nút
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ことわる ĐOẠNCảnh cáo
わる ことわる ĐOẠNĐể từ chối
る迄も無く ことわるまでもなく Không cần thiết để nói
申し出をもうしでをことわる Tới sự quay xuống một đề xuất
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ふだん BẤT ĐOẠNKhông ngừng
よだん DƯ ĐOẠNDự đoán
だんつ ĐOẠNDứt
だんこ ĐOẠN HỒCương quyết
だんこ ĐOẠN CỐKiên định
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 斬粗蚯粕粒粟粥釿粫粨粍料粃粮粂迷屎岳祈欣
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 断食(だんじき)
  Ăn chay
 • 断面(だんめん)
  Mặt cắt ngang
 • 横断歩道(おうだんほどう)
  Vạch qua đường
 • 断続的な(だんぞくてきな)
  Gián đoạn
 • 断定的な(だんていてきな)
  Quả quyết
 • 判断する(はんだんする)
  Thẩm phán [vi]
 • 決断する(けつだんする)
  Quyết định
 • 中断する(ちゅうだんする)
  Làm gián đoạn, cắt ngang
 • 油断する(ゆだんする)
  Lơ là, mất cảnh giác [vi]
 • 診断する(しんだんする)
  Chẩn đoán
 • 断つ(たつ)
  Cắt bỏ, tránh xa
 • 断る(ことわる)
  Từ chối

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm