Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THI, THÍ, DỊ, THỈ

Nghĩa
tặng cho, ban cho; làm (công việc)
Âm On
Âm Kun
ほどこ.す
Đồng âm
時市氏示始提視試是詩矢侍蒔尸豕柿屎以易移異遺蛇台弥
Đồng nghĩa
予与布授行
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Bày ra, đặt ra, đem dùng ra cho người hay vật gọi là thi. Bêu xác. Một âm là thí. Lại một âm là dị. Lại một âm nữa là thỉ. Thay đổi. Bỏ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 施

Một người nằm dưới đất thì có phương pháp thi hành tốt

Phương nằm (nhân nằm) dưới đất ôn Thi

Phương pháp thi công nền đất

PHƯƠNG pháp tốt nhất đối với DÃ NHÂN là lòng nhân đức ,bố THÍ

Nằm trên Mặt đất lếch lếch là Phương pháp xin Bố Thí cực kì hiệu quả.

  • 1)Bày ra, đặt ra, đem dùng ra cho người hay vật gọi là thi. Như thi thuật [施術] làm thuật cho kẻ nào, thi trị [施治] làm phép chữa cho kẻ nào, thi ân [施恩] ra ơn cho kẻ nào, thi phấn [施粉] đánh phấn, thi lễ [施禮] làm lễ chào, v.v.
  • 2)Bêu xác.
  • 3)Một âm là thí. Giúp, cho. Như bác thí [博施] rộng giúp mọi người, thí dữ [施與] cho giúp.
  • 4)Lại một âm là dị. Dài, lâu dài.
  • 5)Lại một âm nữa là thỉ. Đi ngoẹo, đi tắt, theo hút.
  • 6)Thay đổi.
  • 7)Bỏ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
お布 おふせ bố thí
じっし con ruột; sự thực hiện; sự thực thi; thực hiện
ふせ Của bố thí
ほどこす bố thí; cho; thí cho; cứu tế
しせい chính sách thi hành
Ví dụ Âm Kun
ほどこす THIBố thí
恩をおんをほどこす ÂN THIĐội ơn
策をさくをほどこす SÁCH THIThực thi chính sách
喜捨をきしゃをほどこす Phát chẩn
面目をめんぼくをほどこす Để có sự gửi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
じっし THỰC THICon ruột
しこう THI CÔNGSự thực hiện (hợp đồng tòa nhà)
しせい THI CHÁNHChính sách thi hành
しさく THI SÁCHChính sách
しこう THI HÀNHSự thực hiện
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ふせ BỐ THICủa bố thí
せひ THI PHÌSự làm cho màu mỡ được
お布 おふせ BỐ THIBố thí
せしゅ THI CHỦNgười cho
せもつ THI VẬTDùng như số ít của bố thí
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 旅葹卸笈怎称栴笋袮倣旃旄迩放旋族旌作攸無
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm