Created with Raphaël 2.1.21243576981110121314

Số nét

14

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

KHÁI

Nghĩa
Bao quát, phỏng chừng, tổng quát
Âm On
ガイ
Âm Kun
おおむ.ね
Đồng âm
開啓慨肯凱咳塡楷
Đồng nghĩa
全総纏
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Gạt phẳng. Cân lường, phân lượng, người có tiết tháo gọi là tiết khái [節概] hay phong khái [風概] đều chỉ về phần khí cục mà nói cả. Bao quát, tóm tắt. Cái chén đựng rượu. Bằng, yên. Cảnh tượng. Cùng nghĩa với chữ khái [槩]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 概

Chữ Khái:: Khái Quát có 2 bộ ( MỘC: cái cây, KÍ: Đã rồi)
Bộ Kí : : Đã rồi có 2 bộ : CẤN: Bền vững, KÍ: Nấc (Nấc cụt): Bộ Nhân
=> Tôi xin Khái Quát lại câu chuyện hay Đã đọc lên cái Cây để ghi nhớ lại 1 cách bền vững chứ không như người ăn nha

Những cây đã Ký xong thì chỉ nói KHÁI quát

SAU KHI ĐÃ xem xét Tổng Quát cái CÂY thì tôi xin có báo cáo TÓM TẮT cho anh là cái cây này rất to.

Hầu hết các cây của a kí đều rất khái quát

Những cây tốt (hầu hết) đã bị chặt phá,còn lại đại KHÁI vài cây

 • 1)Gạt phẳng.
 • 2)Cân lường, phân lượng, người có tiết tháo gọi là tiết khái [節概] hay phong khái [風概] đều chỉ về phần khí cục mà nói cả.
 • 3)Bao quát, tóm tắt. Như nhất khái [一概], đại khái [大概], ngạnh khái [梗概] đều là ý tóm tất cả.
 • 4)Cái chén đựng rượu.
 • 5)Bằng, yên.
 • 6)Cảnh tượng.
 • 7)Cùng nghĩa với chữ khái [槩].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
いちがいに cứ
たいがい sự bao quát; sự nhìn chung; sự chủ yếu
こうがい Phác thảo; tóm lược; bản tóm tắt
して がいして nói chung; nhìn chung
がいねん khái niệm
Ví dụ Âm Kun
おおむね KHÁIPhần lớn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
きがい KHÍ KHÁITinh thần khoẻ mạnh
たいがい ĐẠI KHÁISự bao quát
こうがい NGẠNH KHÁIPhác thảo
して がいして KHÁINói chung
がいそく KHÁI TẮCQuy tắc chung
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 慨榔既根厩欝櫛餌銀瑯樺構雑槍夥榲榮寨槝榧
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 概論(がいろん)
  Giới thiệu, dàn ý, nhận xét chung
 • 概念(がいねん)
  Ý tưởng chung, khái niệm
 • 概略(がいりゃく)
  Phác thảo, tóm tắt, ý chính
 • 概況(がいきょう)
  Triển vọng, tình hình chung
 • 概要(がいよう)
  Phác thảo, tóm tắt
 • 一概に(いちがいに)
  Vô điều kiện, như một quy luật
 • 概算する(がいさんする)
  Gần đúng, ước tính

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm