Created with Raphaël 2.1.2123456

Số nét

6

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

ĐĂNG

Nghĩa
Cái đèn, hoa đăng
Âm On
トウ
Âm Kun
ほ~ ともしび とも.す あかり あか.り
Đồng âm
当様登等党騰謄藤痒
Đồng nghĩa
燈点明照燭
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Tục dùng như chữ đăng [燈]. Giản thể của chữ [燈]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 灯

Lửa thiêu khu phố này do lễ hội hoa đăng gây ra.

Ngày xưa dùng LỬA đốt cái ĐINH lên cho phát sáng để làm ĐÈN hải ĐĂNG

Nhất () quyết () đốt lửa () làm đèn ()

LỬA đốt ĐINH làm ĐÈN sợi đốt

Đèn hải ĐĂNG sáng như LỬA được đóng ĐINH trên đỉnh tháp

Đốt đinh làm đèn hoa Đăng

Ngọn lửa thắp bên cái đinh là Đăng (đèn)

 • 1)Tục dùng như chữ đăng [燈].
 • 2)Giản thể của chữ [燈].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
信号 しんごうとう đèn tín hiệu
天井 てんじょうとう đèn trần
びとう đèn hậu
ちょうちん đèn lồng; đèn lồng giấy
しょうとう sự tắt đèn
Ví dụ Âm Kun
ともす ĐĂNGBật đèn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
あかり ĐĂNGCái đèn
むあかり VÔ ĐĂNGKhông có đường
たてまつあかり PHỤNG ĐĂNGĐèn lồng votive
を付ける あかりをつける Mở đèn
終夜 しゅうやあかり CHUNG DẠ ĐĂNGMột ánh sáng đêm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
し火 ともしび ĐĂNG HỎAÁnh sáng
火管制 ともしびかんせい ĐĂNG HỎA QUẢN CHẾMất liên lạc
風前の ふうぜんのともしび PHONG TIỀN ĐĂNGTình trạng tạm thời hoặc trạng thái
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ことう CÔ ĐĂNGChỉ có duy nhất thứ ánh sáng
びとう VĨ ĐĂNGĐèn hậu
ことう HỒ ĐĂNGCái đèn cung
とうか ĐĂNG HẠBởi cái đèn
とうゆ ĐĂNG DUDầu hoả
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 灰丞犲灸災町甼疔可司打庁汀叮炎炊呵火秋訂
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 灯火(とうか)
  Ánh sáng
 • 灯台(とうだい)
  Hải đăng
 • 灯油(とうゆ)
  Dầu đèn, dầu hỏa
 • 電灯(でんとう)
  Đèn điện
 • 街灯(がいとう)
  Đèn đường
 • 消灯(しょうとう)
  Tắt đèn
 • 蛍光灯(けいこうとう)
  Đèn huỳnh quang
 • 灯(ひ)
  Ánh sáng [n.]
 • *提灯(ちょうちん)
  Đèn lồng giấy

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm