Created with Raphaël 2.1.21234567891011121314

Số nét

14

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

PHIẾN

Nghĩa
Quạt lửa bùng lên.
Âm On
セン
Âm Kun
あお.る おだ.てる おこ.る
Đồng âm
反番販片翻扇藩煩
Đồng nghĩa
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Quạt lửa bùng lên. Nói nghĩa bóng thì giúp người là ác gọi là cổ phiến [鼓煽], khuyên người làm ác gọi là phiến dụ [煽誘] hay phiến hoặc [煽惑], khuyên người làm loạn gọi là phiến loạn [煽亂]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 煽

QUẠT (cái cánh to như cái cửa (hình dạng)) ba tiêu của Thiết PHIẾN công chúa thổi bùng (tắt) HOẢ diệm sơn

Quạt thổi bùng ngọn lửa cũng có thể coi lag thích thích sự cháy của ngọn lửa.

Phiến quân dùng quạt để dập lửa.

  • 1)Quạt lửa bùng lên. Nói nghĩa bóng thì giúp người là ác gọi là cổ phiến [鼓煽], khuyên người làm ác gọi là phiến dụ [煽誘] hay phiến hoặc [煽惑], khuyên người làm loạn gọi là phiến loạn [煽亂].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
あおる PHIẾNLàm lay động
買いかいあおる MÃI PHIẾNTới sự thầu lên trên
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
てる おだてる PHIẾNTâng bốc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
せんどう PHIẾN ĐỘNGXúi bẩy
せんじょう PHIẾN TÌNHSự khêu gợi
動する せんどうする PHIẾN ĐỘNGXúi
情的 せんじょうてき PHIẾN TÌNH ĐÍCHCó tính chất khích động
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 扇翩炉翠摺寥廖慴摎榻翡蓼肇滬褊翫戮樛翦膠
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm