Created with Raphaël 2.1.21234

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

NHA

Nghĩa
Răng, răng nanh
Âm On
Âm Kun
きば
Đồng âm
若雅御芽疋
Đồng nghĩa
歯臼
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Răng to. Thử nha tước giác [鼠牙雀角] đặt điều gây sự kiện tụng. Ngà, ngà voi dùng làm đồ được, gọi tắt là nha. Các tướng nhỏ (ti tướng) gọi là nha tướng [牙將]. Người giới thiệu sự buôn bán gọi là nha quái [牙儈] (lái). Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 牙

Số 9 có lưỡi NHA

Có chữ TÀI nhưng cũng gần giống chữ niên
=> Đây là thanh Niên Tài năng đó NHA , chị hiểu hôn

Cố giáo thảo ăn kẹo mạch nha

Gần năm răng NHA mới nhú tài thật

Nha phủ Bốn Năm Răng nha.

Ô (オ) 1 cái Răng to

  • 1)Răng to.
  • 2)Thử nha tước giác [鼠牙雀角] đặt điều gây sự kiện tụng.
  • 3)Ngà, ngà voi dùng làm đồ được, gọi tắt là nha. Như nha bài [牙牌] cái thẻ ngà.
  • 4)Các tướng nhỏ (ti tướng) gọi là nha tướng [牙將].
  • 5)Người giới thiệu sự buôn bán gọi là nha quái [牙儈] (lái).
Ví dụ Hiragana Nghĩa
きばngà
城がじょうđồn
しが không chú ý
そうが cánh tay phải
ぞうげngà
状しがじょうđường viền hình răng; đường cắt kính hình răng
色ぞうげいろrắng ngà
の塔ぞうげのとうtháp ngà
質ぞうげしつngà răng .
Ví dụ Âm Kun
西班 にしはんきば TÂY BAN NHANước Tây Ban Nha
関緊急 きばせききんきゅう NHA QUAN KHẨN CẤPChứng cứng khít hàm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しが XỈ NHAKhông chú ý
どくが ĐỘC NHARăng nanh có độc
そうが TRẢO NHACánh tay phải
がじょう NHA THÀNHThành lũy
しがじょう XỈ NHA TRẠNGĐường viền hình răng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ぞうげ TƯỢNG NHANgà
ぞうげいろ TƯỢNG NHA SẮCTrắng ngà
ぞうげしつ TƯỢNG NHA CHẤTNgà răng
の塔 ぞうげのとう TƯỢNG NHA THÁPTháp ngà
細工 ぞうげざいく TƯỢNG NHA TẾ CÔNGNghệ thuật khắc ngà
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 冴芽邪呀既訝雅慨概鴉穿厩谺
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm