Created with Raphaël 2.1.213245

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

DO

Nghĩa
Nguyên do, nguyên nhân
Âm On
ユウ ユイ
Âm Kun
よし .る
Đồng âm
度都土渡図途徒猶塗杜賭妬
Đồng nghĩa
理因故訳
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Bởi, tự. Noi theo. Nguyên do, nguyên nhân của một sự gì gọi là do. Chưng. Dùng. Cùng nghĩa với chữ do [猶]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 由

Tự do () cắm cọc xuống ruộng (ĐIỀN )

Tự DO cắm cọc trên ruộng

đất nước tự do ai cũng có ruộng

Ruộng bị đốt thành Do

Do có Một mảnh Ruộng nên tôi Tự do.

Cờ VÀNG của VNCH là biểu tượng mang tự DO trong lòng CỘNG đồng.

Tự do cắm cọc trên ruộng

Dầu thực vật () được chế suất bằng cách ép với áp lực cao cho các loại hạt nảy mầm được () ra nước ().

Cắm cọc trên ruộng DO sợ mất

 • 1)Bởi, tự.
 • 2)Noi theo.
 • 3)Nguyên do, nguyên nhân của một sự gì gọi là do. Như tình do [情由], lý do [理由], v.v. Nộp thuế có giấy biên lai gọi là do đơn [由單]. Trích lấy các phần đại khái ở trong văn thư gọi là trích do [摘由].
 • 4)Chưng.
 • 5)Dùng.
 • 6)Cùng nghĩa với chữ do [猶].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
不自 ふじゆう không tự do; tàn phế; sự không tự do; sự tàn phế
じゆう nguyên nhân
げんゆう nguyên do; nguyên nhân; lý do
りゆう cớ; duyên cớ; lý lẽ; nguyên do; nguyên nhân; lý do
ゆらい nòi giống; nguồn
Ví dụ Âm Kun
不注意にふちゅういによる Do cẩu thả
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
有る よしある DO HỮU(của) hàng dãy(của) dòng quý tộc
無き よしなき DO VÔVô nghĩa
無し事 よしなしこと DO VÔ SỰLời nói vô lý
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
いんゆ NHÂN DONguyên nhân
らいゆ LAI DOGốc
ゆらい DO LAINòi giống
ゆえん DO DUYÊNHiểu biết
けいゆ KINH DOSự thông qua đường
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
じゆう SỰ DONguyên nhân
りゆう LÍ DOCớ
じゆう TỰ DOSự tự do
不自 ふじゆう BẤT TỰ DOKhông tự do
げんゆう NGUYÊN DONguyên do
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ゆいしょ DO TỰLịch sử
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 甲田申更伸押坤宙抽届岬油抻狎迪神柚胛胄曽舳
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 由来する(ゆらいする)
  Bắt nguồn
 • 経由する(けいゆする)
  Đi qua
 • 自由(じゆう)
  Tự do
 • 理由(りゆう)
  Lý do
 • 由緒(ゆいしょ)
  Dòng dõi
 • 由(よし)
  Có nghĩa

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm