Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HOÀNG

Nghĩa
Vua, vương
Âm On
コウ オウ
Âm Kun
Nanori
おうじ おお
Đồng âm
荒黄慌弘晃黃幌
Đồng nghĩa
王天主
Trái nghĩa
Giải nghĩa
To lớn, tiếng gọi tôn kính. Vua. Hoàng hoàng [皇皇] rực rỡ, ngơ ngác, sợ hãi. Đường hoàng chính đại cao minh. Nhà không có bốn vách. Cứu chính, giúp cho vua vào đường chính. Cái mũ trên vẽ lông cánh chim. Chỗ hổng trước cái mả xây để đút áo quan vào. Chỗ trước cửa buồng ngủ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 皇

Hoàng đế bạch vương

Bạch vương => HOÀNG đế trắng

Ông vua ở trong hoàng cung trắng toát

Ông hoàng đội vương niệm trắng

 • 1)To lớn, tiếng gọi tôn kính. Như hoàng tổ [皇祖] ông, hoàng khảo [皇考] cha, v.v.
 • 2)Vua. Từ nhà Tần [秦] trở về sau đều gọi vua là Hoàng đế [皇帝].
 • 3)Hoàng hoàng [皇皇] rực rỡ, ngơ ngác, sợ hãi. Như Khổng Tử tam nguyệt vô quân tắc hoàng hoàng như dã [孔子三月無君,則皇皇如也] (Mạnh Tử [孟子]) đức Khổng Tử ba tháng không giúp được vua thì ngơ ngác cả người, nhân tâm hoàng hoàng [人心皇皇] lòng người sợ hãi nao nao.
 • 4)Đường hoàng chính đại cao minh.
 • 5)Nhà không có bốn vách.
 • 6)Cứu chính, giúp cho vua vào đường chính.
 • 7)Cái mũ trên vẽ lông cánh chim.
 • 8)Chỗ hổng trước cái mả xây để đút áo quan vào.
 • 9)Chỗ trước cửa buồng ngủ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
にんのう Hoàng đế
てんのう hoàng đế
てんのうけ hoàng gia
てんのうき lá cờ của vua
てんのうはい cúp thưởng của Thiên hoàng
Ví dụ Âm Kun
こうい HOÀNG VỊNgôi hoàng đế
こうし HOÀNG TỰHoàng thái tử
こうそ HOÀNG TỔHoàng tổ
そうこう THƯƠNG HOÀNGKhẩn trương
こうごう HOÀNG HẬUHoàng hậu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
おうじ HOÀNG TỬHoàng tử
ほうおう PHÁP HOÀNGGiáo hoàng
そんのうおう TÔN HOÀNG VƯƠNGTôn kính cho hoàng đế
王攘夷 そんのうおうじょうい Khẩu hiệu thế kỷ (thứ) 19 biện hộ tôn kính cho hoàng đế và sự đuổi đi (của) những người ngoại quốc (man rợ)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 珀凰徨惶湟隍煌遑蝗鍠皆泉柏陌栢珪珥畠袙旺
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 皇帝(こうてい)
  Hoàng đế
 • 皇后(こうごう)
  Hoàng hậu
 • 皇太子(こうたいし)
  Vương miện hoàng tử
 • 皇室(こうしつ)
  Hoàng gia
 • 皇居(こうきょ)
  Hoàng cung
 • 天皇(てんのう)
  Hoàng đế Nhật Bản

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm