Created with Raphaël 2.1.21234567891011

Số nét

11

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

DI, DỊ, SỈ

Nghĩa
Di chuyển, di động
Âm On
Âm Kun
うつ.る うつ.す
Đồng âm
以施易異遺蛇台弥士仕差恥痴
Đồng nghĩa
運転行動進歩走通
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dời đi. Biến dời. Ông quan này đưa tờ cho ông quan cùng hàng khác gọi là di văn [移文]. Một âm là dị. Lại một âm là sỉ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 移

Nhiều người vừa đi cắt lúa .

Hoà dọn nhiều đồ đi

Nhiều cây lúa biết DI chuyển

Muốn HÒA bình HAI TA phải RA (DI) đi

Muốn LÚA () được NHIỀU () hơn thì phải DI CHUYỂN () đến vùng khác để canh tác.

Tai nghe thấy mà tim đã đập nhất định là do xấu hổ

 • 1)Dời đi. Nguyễn Du [阮攸] : Tào thị vu thử di Hán đồ [曹氏于此移漢圖] (Cựu Hứa đô [舊許都]) Họ Tào dời đô nhà Hán đến đây.
 • 2)Biến dời. Như di phong dịch tục [移風易俗] đồi dời phong tục.
 • 3)Ông quan này đưa tờ cho ông quan cùng hàng khác gọi là di văn [移文].
 • 4)Một âm là dị. Khen.
 • 5)Lại một âm là sỉ. Rộng rãi.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
へんい sự biến đổi
うつす di; dọn đi; làm di chuyển; chuyển
うつる chuyển sang; chuyển
いじゅう sự di trú; di cư
いどう sự di chuyển; sự di động
Ví dụ Âm Kun
うつる DIChuyển sang
燃えもえうつる NHIÊN DIBắt lửa
飛びとびうつる PHI DIBay chuyển
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
うつす DIDọn đi
乗りのりうつす THỪA DITới sự di chuyển (một người đi lậu vé)
風邪をかぜをうつす Để cho (truyền) một lạnh (tới người nào đó)
場所をばしょをうつす Bứng
都会にとかいにうつす Tới sự chuyển động (một đối tượng hoặc người) tới thành phố
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
いき DI KÍSao chép vào một tài liệu đặc biệt
へんい BIẾN DISự biến đổi
すいい THÔI DISự chuyển tiếp
いどう DI ĐỘNGSự di chuyển
いみん DI DÂNDân di cư
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 啝梦酥租秬稚科秋秕委季和侈私禿利舛汐多名
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 移民(いみん)
  Di trú
 • 移動する(いどうする)
  Di chuyển, chuyển nhượng
 • 移転する(いてんする)
  Chuyển nhà
 • 移植する(いしょくする)
  Ghép, ghép [vt]
 • 移籍する(いせきする)
  Thay đổi gia đình hoặc nhóm
 • 移住する(いじゅうする)
  Di cư, nhập cư
 • 転移する(てんいする)
  Lây lan, di căn
 • 移る(うつる)
  Di chuyển, truyền bá, chuyển giao [vi]
 • 移す(うつす)
  Di chuyển, lan truyền, chuyển giao [vt]

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm