Created with Raphaël 2.1.212346571089121113

Số nét

13

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TỤC

Nghĩa
Tiếp tục, chuỗi
Âm On
ゾク ショク コウ キョウ
Âm Kun
つづ.く つづ.ける つぐ.ない
Nanori
つぐ
Đồng âm
足玉宿息却即俗粛夙
Đồng nghĩa
継連
Trái nghĩa
Giải nghĩa

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 続

Tôi vẫn tiếp tục () bán () chỉ ()

Tiếp TỤC bán DÂY

TIếp TỤC bán CHỈ

Tôi cũng đang tiếp tục đi trên Con đường tơ lụa đây : Buôn bán tơ lụa,vải vóc !

Cảnh sát Liên TỤC phá được đường dây () buôn () ma túy

XE chạy LIÊN TỤC trên Đường để BÁN CHỈ

Sợi tơ TIẾP TỤC được bán (mại)

Chỉ được bán liên tục

 • 1)Tiếp tục
Ví dụ Hiragana Nghĩa
そんぞく khoảng thời gian mà một việc tồn tại; sự tồn tại lâu dài
ひきつづき tiếp tục; liên tiếp
てつづき thủ tục
てつづき pháp; thủ tục
じぞく sự kéo dài; kéo dài
Ví dụ Âm Kun
つづく TỤCLiên tục
引きひきつづく DẪN TỤCĐể tiếp tục (một thời gian dài (lâu))
打ちうちつづく ĐẢ TỤCSự liên tiếp không ngừng
降りふりつづく HÀNG TỤCTiếp tục mưa
下巻にげかんにつづく Còn tiếp (đón xem tập sau)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ける つづける TỤCCòn
ける みつづける KIẾN TỤCNhìn lâu
打ちける うちつづける Tới cú đánh nhiều lần
持ちける もちつづける Để vẫn còn bên trong
書きける かきつづける Tiếp tục viết
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
勉強をける べんきょうをつづける Tiếp tục học
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
任務を行する にんむをぞっこうする Kế nhiệm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
じぞく TRÌ TỤCSự kéo dài
きんぞく CẦN TỤCSự phục vụ liên tục
そんぞく TỒN TỤCKhoảng thời gian mà một việc tồn tại
する そんぞく TỒN TỤCTồn tại lâu dài
こうぞく HẬU TỤCThành công
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 統綾綬結絖索繞纔纏續継絹遜絳經綉綏絽綛綟
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 継続する(けいぞくする)
  Tiếp tục
 • 連続する(れんぞくする)
  Xảy ra liên tiếp
 • 接続する(せつぞくする)
  Kết nối
 • 続出する(ぞくしゅつする)
  Lần lượt xuất hiện
 • 続く(つづく)
  Tiếp tục [vi]
 • 続ける(つづける)
  Tiếp tục [vt]
 • 手続き(てつづき)
  Thủ tục

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm