Created with Raphaël 2.1.2123457689101112141315

Số nét

15

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

BÃI, BÌ

Nghĩa
Ngưng, rút, thôi, bãi bỏ
Âm On
Âm Kun
まか.り~ .める
Đồng âm
敗俳拝排唄費比備被否彼秘悲皮疲碑泌
Đồng nghĩa
止已辞停休抜解廃
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Nghỉ, thôi. Xong rồi. Thôi ! dùng làm tiếng cuối câu. Một âm là bì. Dị dạng của chữ [罢]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 罷

Tài năng mà mắt kém thì sẽ bị bãi chức

Bãi bỏ những người có tài năng mà mắt kém

Có Năng lực mà suốt ngày nằm Võng không chịu làm việc thì cũng bị Bãi nhiệm.

đi khám quân sự: đứa nào mà có tài năng nhưng mắt kém ( cận ) thì bãi bỏ không được chọn

Năng lực luẩn quẩn theo hệ thống sẽ bị bãi bỏ

  • 1)Nghỉ, thôi. Như bãi công [罷工] thôi không làm việc nữa, bãi thị [罷市] bỏ không họp chợ nữa.
  • 2)Xong rồi. Như chiến bãi [戰罷] đánh xong, trang bãi [粧罷] trang sức xong, bãi quan [罷官] bị thải về không cho làm quan nữa.
  • 3)Thôi ! dùng làm tiếng cuối câu.
  • 4)Một âm là bì. Mỏi mệt. Cùng nghĩa với chữ bì [疲].
  • 5)Dị dạng của chữ [罢].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ひめん sự thải hồi; sự đuổi đi; sự sa thải
ひぎょう đình công; sự bãi công
Ví dụ Âm Kun
まかり BÃITiền tố động từ nhấn mạnh
り出る まかりでる BÃI XUẤTĐể bỏ đi
り越す まかりこす BÃI VIỆTViếng thăm
り成らぬ まかりならぬ Không được cho phép
り通る まかりとおる BÃI THÔNGĐi qua
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ひめん BÃI MIỄNSự thải hồi
ひぎょう BÃI NGHIỆPĐình công
免権 ひめんけん BÃI MIỄN QUYỀNQuyền bãi nhiệm
そうひぎょう TỔNG BÃI NGHIỆPSuộc tổng đình công
同盟どうめいひぎょう ĐỒNG MINH BÃI NGHIỆPĐánh
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 擺羆熊態能膾脚脂胎背育肱臈薨腟耋鬼徹撤膚
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm