Created with Raphaël 2.1.2123546789111012131415

Số nét

15

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TẾ, PHẤT

Nghĩa
Che. Lấp, che đậy, đương được. Che lấp. Xử quyết. Một âm là phất.
Âm On
ヘイ ヘツ フツ
Âm Kun
おお.う おお.い おお
Đồng âm
済際西細剤祭斉宰弊幣婿発払仏罰髪沸伐
Đồng nghĩa
遮隠覆帳蓋塞抜
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Che. Lấp, che đậy, đương được. Che lấp. Xử quyết. Một âm là phất. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 蔽

Dùng cỏ che lấp gạo 1 cách tinh tế

Phộc là ĐÁNH,
Mễ là GẠO
MỊCH là cái KHĂN.
THẢO là CỎ
Cách nhớ: ĐÁNH đổ GẠO không chịu dọn dẹp mà lấy KHĂN và CỎ che đậy rất tinh TẾ.

Dùng tay che lấp tiêu nhỏ dứoi cỏ

Đã Truy () xét ra kẻ che lấp gạo () bằng Cỏ (). Kẻ che lấp gạo bằng Cỏ cuối cùng cũng bị Truy xét ra

Sự tinh TẾ của bọn TIỂU nhân là luôn trong ứng ngoại hợp (đứa trong đứa ngoài), dùng các loại THẢO dược để ĐÁNH vào lòng tham nhằm CHE ĐẬY những việc xấu

  • 1)Che. Như y phục chi sở dĩ tế thể [衣服之所以蔽體] quần áo để che thân.
  • 2)Lấp, che đậy, đương được. Như bất túc dĩ tế kì cô [不足以蔽其辜] không đủ che lấp được tội. Luận ngữ : Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết : "tư vô tà" [詩三百, 一言以蔽之, 曰 : 思無邪] (Vi chính [為政]) Thi có ba trăm thiên, nhưng chỉ một lời có thể trùm được là : không nghĩ bậy.
  • 3)Che lấp. Như tắc thông tế minh [塞聰蔽明] che lấp mất khiếu sáng. Tô Thức [蘇軾] : Trục lô thiên lí, tinh kì tế không [舳艫千里, 旌旗蔽空] (Tiền Xích Bích phú [前赤壁賦]) Thuyền bè ngàn dặm, cờ tán rợp trời.
  • 4)Xử quyết. Như tế tội [蔽罪] xử quyết tội tình.
  • 5)Một âm là phất. Bức rèm che bên xe thời cổ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
しゃへいbình phong
sự giấu giếm
いんぺい sự giấu giếm
率 けんぺいりつvùng được gộp vào; số lượng được gôm ào
子 いんぺいこngười đàn áp
する いんぺいするtrú ẩn
物 しゃへいぶつchỗ che
Ví dụ Âm Kun
事実をじじつをおおう Tới sự trá hình một sự việc
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しゃへい GIÀ TẾChe màn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 弊瞥敝暼幣幤斃廠厰敞鼈敵薮檠薇厳蓚藪敬策
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm