Created with Raphaël 2.1.213245678910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
Hán tự

THÁC

Nghĩa
Nhờ cậy, phó thác
Âm On
タク
Âm Kun
かこつ.ける かこ.つ かこ.つける
Đồng âm
貸拓錯碩
Đồng nghĩa
托依任委預頼求
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Nhờ. Thỉnh cầu, phó thác. Thác ra, mượn cớ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 託

Nói 1 7 lần để ủy THÁC!

Để ủy thác cho ai đó làm thì phải nói đến cong cả lưỡi còn chưa chắc đc

Nói xong ko mê mô ( ) ai mà phó THÁC việc cho

Chữ này được cấu tạo theo kiểu Ý - Thanh (tượng ý + tượng thanh) trong đó bộ mang nghĩa THÁC cho ai đó thì mình phải nói là tượng thanh đọc là taku còn gặp trong các từ như - ở nhà

Thác loạn và bị ỦY THÁC bằng LỜI NÓI không nghe thi cho ăn BẢY cây GẬY.

(SÁ): xin lỗi
(SÁ): cô đơn
(TRÁ): tặc lưỡi
(THÁC): ủy thác, giao nhiệm vụ cho ai đó, cầu xin
(THÁC): {đồng nghĩa với chữ }

  • 1)Nhờ. Gửi hình tích mình ở bên ngoài gọi là thác túc [託足].
  • 2)Thỉnh cầu, phó thác. Nghĩa là nhờ người khác trông nom hộ, là ủy thác cho người khác làm hộ.
  • 3)Thác ra, mượn cớ. Như giả thác [假託] mượn cớ mà từ chối, thác phúng [託諷] lấy cái khác mà nói giễu người.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
しんたく việc tín thác; sự ủy thác
じゅたくにん đại lý gửi bán; người nhận giữ
じゅたくしゃ người nhận giữ; người nhận tín thác
しょくたく sự giao phó; giao phó; sự tạm thời
いたく sự ủy thác; sự nhờ làm; ủy thác
Ví dụ Âm Kun
かこつ THÁCThan phiền
不遇をふぐうをかこつ Phàn nàn ở (tại) một có lot cứng
病気にけて びょうきにかこつけて Lấy cớ ốm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ごたく THÁCChán ngắt nói
ふたく PHÓ THÁCGiao phó tới
かたく GIẢ THÁCViện cớ
いたく Y THÁCSự uỷ thác
いたく ỦY THÁCSự ủy thác
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 詫訊訖詐虱誠蝨宅托七洩咤侘誘誥泛諾誕屹譌
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm