Created with Raphaël 2.1.21253647810911131215141617

Số nét

17

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

ĐẰNG

Nghĩa
Sao, chép, trông bản kia sao ra bản khác cho rõ ràng
Âm On
トウ
Âm Kun
Đồng âm
当様登等党騰灯藤痒
Đồng nghĩa
写複
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Sao, chép, trông bản kia sao ra bản khác cho rõ ràng. Như đằng hoàng [騰黃] lấy giấy vàng viết tờ chiếu cho rõ ràng. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 謄

NGÔN từ TRẪM nói ra ĐẰNG ấy phải SAO CHÉP vào

Nguyệt nói 1 đằng chồng sao chép 1 kiểu

Đằng nào cũng phải Sao chép thêm sách nên chị Nguyệt người đã gây ra Hai vụ Hỏa hoạn Nói sẽ trả hết chi phí cả phần sao chép thêm.

Trẫm nói gì thì đằng ấy tả lại

  • 1)Sao, chép, trông bản kia sao ra bản khác cho rõ ràng. Như đằng hoàng [騰黃] lấy giấy vàng viết tờ chiếu cho rõ ràng.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
とうしゃ sự sao chép; sự sao lại
写器 とうしゃき máy photocopy
写版 とうしゃばん khuôn in
とうほん mẫu; bản
Ví dụ Âm Kun
とうしゃ ĐẰNG TẢSự sao chép
写する とうしゃ ĐẰNG TẢSao chép
とうほん ĐẰNG BỔNMẫu
写器 とうしゃき ĐẰNG TẢ KHÍMáy photocopy
写版 とうしゃばん ĐẰNG TẢ BẢNKhuôn in
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 誇胯藤譛訣謨謂諭諤諠輳譜請潜滕瘠膜誚僣蠢
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm