Created with Raphaël 2.1.2123475698101211

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THIẾP

Nghĩa
Phụ thêm bù thêm vào chỗ thiếu gọi là thiếp. Dán, để đó. Thu xếp cho yên ổn. Bén sát. Cầm, đợ. Tên phụ trò.
Âm On
テン チョウ
Âm Kun
.る .く
Đồng âm
渉拾捷
Đồng nghĩa
掲補裁持定付
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Phụ thêm bù thêm vào chỗ thiếu gọi là thiếp. Dán, để đó. Thu xếp cho yên ổn. Bén sát. Cầm, đợ. Tên phụ trò. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 貼

CHIẾM () TIỀN () của người khác về DÁN vào mặt thê THIẾP ().

Chiêm (): xem.
Bối (): con sò
=> cách nhớ: Mấy chàng được xem con sò của THIẾP nên cứ DÁN mắt vào

Đem VỎ SÒ đi XEM BÓI => rồi DÁN LÊN

Dán THIẾP cưới cũng là 1 cách chiếm tiền của người khác

  • 1)Phụ thêm bù thêm vào chỗ thiếu gọi là thiếp. Như tân thiếp [津貼] thấm thêm, giúp thêm.
  • 2)Dán, để đó. Như yết thiếp [揭貼] dán cái giấy yết thị.
  • 3)Thu xếp cho yên ổn. Như thỏa thiếp [妥貼] yên ổn thỏa đáng.
  • 4)Bén sát. Như sự gì cùng liền khít với nhau gọi là thiếp thiết [貼切].
  • 5)Cầm, đợ. Đời nhà Đường có tục xin vào làm tôi tớ người ta để lấy tiền gọi là điển thiềp [典貼] cầm người.
  • 6)Tên phụ trò. Ngoài một vai đóng trò chính ra lại thêm một người khác phụ vào gọi là thiếp, tiếng dùng trong các tấn tuồng.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
る はるdán; gắn cho
したはáo bành tô mặc trong
付 ちょうふ một trận đoàn nhừ tử; thất bại
れる はれるúa
り うわばりmặt
付け はりつけsự dán
薬 はりぐすりthuốc cao
り札 はりさつ áp phích; quảng cáo
り紙 はりがみ người chọc; dao chọc
りつける はりつける bột nhồi
Ví dụ Âm Kun
はる THIẾPDán
硬くかたくはる NGẠNH THIẾPDán kín
レッテルをレッテルをはる Gắn nhãn
床にタイルをゆかにタイルをはる Lót gạch sàn nhà
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ちょうふ THIẾP PHÓDán
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 碵賀貴幀貽損禎賂圓遉隕偵殞員唄遺賠貞瞶嚶
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm