Created with Raphaël 2.1.21234569781112101413151617181920

Số nét

20

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

CHUNG

Nghĩa
Cái chuông
Âm On
ショウ
Âm Kun
かね
Đồng âm
終証種衆症蒸丞
Đồng nghĩa
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Cái chuông. Trong chùa cứ sớm và tối thì khua chuông, cho nên mới gọi cái đồng hồ đánh chuông là chung. Trần Nhân Tông [陳仁宗] : Ngư thuyền tiêu sắt mộ chung sơ [漁船蕭瑟暮鐘初] (Lạng Châu vãn cảnh [諒州晚景]) Chiếc thuyền đánh cá trong tiếng chuông chiều buồn bã vừa điểm. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 鐘

Trẻ con nhi đồng chơi chuông kim loại

NHI ĐỒNG CHUNG TIỀN đúc CHUÔNG

Đứng trước cả làng quyên tiền để đúc chuông

Đồng (Nhi) Đứng (Lập) trên Ruộng (Lí) đeo CHUNG Vàng (Kim)

Kim loại hồi còn là nhi đồng chơi CHUNG nhau là cái chuông

  • 1)Cái chuông. Trong chùa cứ sớm và tối thì khua chuông, cho nên mới gọi cái đồng hồ đánh chuông là chung. Trần Nhân Tông [陳仁宗] : Ngư thuyền tiêu sắt mộ chung sơ [漁船蕭瑟暮鐘初] (Lạng Châu vãn cảnh [諒州晚景]) Chiếc thuyền đánh cá trong tiếng chuông chiều buồn bã vừa điểm.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
はんしょう chuông dùng để báo hỏa họan
ちょうしょう chuông lễ tang
ばんしょう chuông chiều
けいしょう chuông báo động; chuông báo cháy
の音 かねのおと tiếng chuông
Ví dụ Âm Kun
割れ われかね CÁT CHUNGCái chuông nứt
吊り つりかね ĐIẾU CHUNGCái chuông miếu
ときかね THÌ CHUNGChuông báo giờ
の音 かねのおと CHUNG ÂMTiếng chuông
を突く かねをつく CHUNG ĐỘTTới cuộc bãi công một cái chuông
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ぼしょう MỘ CHUNGChuông ngân lúc hoàng hôn
はんしょう BÁN CHUNGChuông dùng để báo hỏa họan
ばんしょう VÃN CHUNGChuông chiều
ぼんしょう CHUNGCái chuông miếu
けいしょう CẢNH CHUNGChuông báo động
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 艟瞳橦憧撞幢潼僮竰童鍾鏡競鐚鐃鐫朧瓏鐸鑓
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm