Created with Raphaël 2.1.2123546789111012

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TU

Nghĩa
Nên làm, cần thiết
Âm On
シュ
Âm Kun
すべから.く すべし ひげ まつ もち.いる もと.める
Đồng âm
自四子思資私死食字姿修司辞宿寺秀緒似序諮滋飼磁徐詞紫慈囚叙嗣賜伺梓脩袖覗辻羞恣
Đồng nghĩa
必要
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Đợi. Nên. Tư tu [斯須], tu du [須臾] đều nghĩa là vụt chốc, là chốc lát. Chậm trễ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 須

Đi TU để TÓC trên ĐẦU
Chắc là người vẫn nặng sầu tương tư.

Trong chốc lát chỉ còn 3 sợi tóc trên đầu

Cắt tóc trên đầu để đi tu

đợi cân thiêt chậm trễ

Đã đi Tu rồi có cần thiết phải để lại tóc trên Đầu không, cạo đi mày

đi tu bằng mọi cách phải cắt tóc trên đầu

Đầu thầy Tu thì không cần thiết có Tóc

  • 1)Đợi. Như tương tu thậm ân [相須甚殷] cùng đợi rất gấp.
  • 2)Nên. Phàm cái gì nhờ đó để mà làm không thể thiếu được đều gọi là tu. Vì thế nên sự gì cần phải có ngay gọi là thiết tu [切須], cấp tu [急須] kíp nên, v.v. Sự gì không phải cần đến gọi là vô tu [無須] không cần. Dùng như chữ nhu [需]. Đỗ Thu Nương [杜秋娘] : Hoa khai kham chiết trực tu chiết [花開堪折直須折] (Kim lũ y [金縷衣]) Hoa nở đáng bẻ thì nên bẻ ngay.
  • 3)Tư tu [斯須], tu du [須臾] đều nghĩa là vụt chốc, là chốc lát. Như kinh Lễ ký [禮記] nói lễ nhạc bất khả tư tu khử thân [禮樂不可斯須去身] mình không thể rời lễ nhạc được chốc lát. Sách Trung Dung [中庸] nói đạo dã giả bất khả tu du ly giã [道也者不可須臾離也] đạo ấy là cái không thể rời ra được phút chốc vậy.
  • 4)Chậm trễ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ひっすcần thiết
臾 しゅゆ lúc
髯 râu râu hạt thóc...
鯨 ながすくじら cá voi lưng xám .
Ví dụ Âm Kun
しゅゆ TUTrong chốc lát
しゅよう TU YẾUCần thiết tuyệt đối
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
ごす NGÔ TUĐồ sứ gosu
ひっす TẤT TUCần thiết
恵器 すえき TU HUỆ KHÍKiện vật chế tạo ((mà) kiểu đồ gốm không có kính làm từ giữa (của) kỷ nguyên kofun xuyên qua kỷ nguyên heian)
きゅうす CẤP TUẤm trà nhỏ
ひっすかく TẤT TU CÁCHTrường hợp rất cần thiết
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 項順頓煩頒頌頃頂頁顕顛囂顳顏鬚傾頏頚頗碩
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm