[Ngữ pháp N2] 〜 まい:Chắc là không – Chắc không – Có lẽ không

bình luận JLPT N2, Ngữ pháp N2, (5/5)
Cấu trúc

Động từ thể từ điển + まい
Danh từ / Tính từ -na +(である)+ まい


Động từ thuộc nhóm 2 hoặc nhóm 3 có thể chia theo dạng bỏ る + まい
Ví dụ: わすれる わすれまい /わすれるまい
Ngoại lệ する → するまい・すまい
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Cấu trúc diễn đạt sự suy đoán của người nói
  • ② Đây là cách nói trang trọng và mang tính văn viết. Trong văn nói đôi khi cũng được sử dụng nhưng hầu hết ở dạng trích dẫn.
  • ③ Cũng có thể nói về ý chí của người thứ ba dưới hình thức 「まいとおも」「まいとかんがえる」「まいと決心けっしんする」v.v.
  • ④ Nghĩa tương tự với: 「~ないだろう
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① この事件じけん複雑ふくざつだから、そう簡単かんたんには解決かいけつするまい
→ Vụ này vì rất phức tạp nên chắc là không thể giải quyết được một cách dễ dàng như thế.
 
② かれひとをだましてまちったのだから、二度にどとここへもどることはあるまい
→ Vì hắn ta đã lừa gạt người khác rồi bỏ đi khỏi thị trấn này nên có lẽ sẽ không có chuyện sẽ quay lại đây lần nữa.
 
③ この不況ふきょう深刻しんこくだから、安易あんい対策たいさくでは景気けいき早期回復そうきかいふくのぞめまい
→ Tình trạng trì trệ kinh tế khá nghiêm trọng nên với các biện pháp đơn giản như thế thì khó có thể mong đợi phục hồi sớm được.
 
④ これが唯一ゆいいつ解決策かいけつさくではあるまい。もっとべつ観点かんてんからたらどうか。
→ Chắc chắn đây không phải là biện pháp giải quyết duy nhất. Cậu hãy suy nghĩ từ một góc độ khác thử xem thế nào.
 
⑤ ちちはこの様子ようすでは今日きょうあめまいっているけれど、一応雨天いちおううてん場合ばあい準備じゅんびもしておこう。
→ Mặc dù bố nói rằng với trời thế này thì hôm nay có lẽ sẽ không mưa nhưng chúng ta hãy cứ chuẩn bị sẵn trong trường hợp trời sẽ mưa.

⑥ かれ昨日きのうとても具合ぐあいわるそうだったから、今日きょうの スポーツ大会たいかいにはまい
→ Anh ấy ngày hôm qua tình trạng không được tốt nên hôm nay đại hội thể thao có lẽ sẽ không đến.

➆ この程度ていどあめなら、かわ氾濫はんらんするおそれはあるまい
→ Nếu như mưa với mức độ như này thì không lo lắng về việc nước sông tràn bờ.

⑧ おやまいが、わたし高校時代こうこうじだいよくたばこ をって先生せんせいいかられたものだ。
→ Thời học phổ thông, tuy bố mẹ không biết nhưng tôi thường bị thầy nổi giận vì hút thuốc.

⑨ わたしはもうそれほどながくはきられまい
→ Tôi làm sao có thể sống lâu đến mức đó.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

mai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm