[Ngữ pháp N2] ~ (よ)うか 〜 まいか:Có nên hay không/ có làm hay là không làm gì đó

bình luận JLPT N2, Ngữ pháp N2, (5/5)
Cấu trúc

Thể ý chí (よう) + か + Thể từ điển + まいか

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn đạt sự phân vân, đắn đo, trăn trở của người nói, liệu rằng có nên thực hiện việc đó hay không. Trong trường hợp dùng cho ngôi thứ ba (người khác) thì phía sau sẽ thêm ようだ ・らしい ・のだv.v.
  • ② Thường cùng:まよっている (Đang phân vân..)」「かんがえいてる (Đang suy nghĩ..)」ở phía sau.
  • ③ Nghĩa tương tự với:  ようか~ないか
  • ④ Đây là cách nói hơi cũ và mang tính văn viết.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① たかいから、おうかうまいかまよったけど、これなら一生いっしょう使つかえるとおもってうことにした。
→ Vì giá cao nên không biết có nên mua hay không, nhưng tôi đã quyết định mua vì nghĩ nó có thể sử dụng cả đời.

② 1時間じかんしかねむれる時間じかんがなかったので。ようかまいかまよったが、結局けっきょくなかった。
→ Vì thời gian chỉ có 1 tiếng nên phân vân không biết ngủ hay không, cuối cùng vẫn không ngủ。

③ 掃除そうじそうじ ロボット をおうかうまいか決心けっしんがつかない。
→ Tôi vẫn chưa quyết định được có mua hay không mua robot quét dọn.

④ むずかしそうな仕事しごとなので、けようかけまいかだいぶまよったが、おもってやってみることにした。
→ Công việc có vẻ khó, không biết là có nên đảm nhận hay không, nhưng tôi đã quyết tâm sẽ làm thử xem sao.

⑤ 説明会せつめいかいこうかくまいかまよったけど、今回こんかいくことにした。
→ Tôi phân vân không biết có đi đến buổi giới thiệu hay không nhưng lần này tôi quyết định là sẽ đi.

⑥ この季節きせつには、かさをって行こうか行くまいか毎朝迷まいあさまよってしまう。
→ Vào mùa này thì sáng nào tôi cũng phân văn là liệu có nên mang theo dù hay không.
 
⑦ 9月に大切たいせつ試験しけんがあるので、夏休なつやすみに国へ帰ろうか帰るまいか、考えています。
→ Vì trong tháng 9 có kỳ thi quan trọng nên tôi đang phân vân là mùa hè này có nên về nước chơi hay không.
 
⑧ 今晩こんばん11時からのテレビの特別番組とくべつばんぐみ見ようか見まいかまよっています。
→ Tôi đang phân vân là liệu tối nay có nên xem chương trình đặc biệt trên tivi bắt đầu lúc 11h tối nay hay không.
 
⑨ 彼は展示会てんじかい開催かいさい延期えんきしようかするまいかまよっているようだ。
→ Dường như ông ta đang phân vân là liệu có nên hoãn tổ chức buổi triển lãm lại hay không.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

maika

youka


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm