[Ngữ pháp N3-N2] ~とかなんとかいう:Là…Hay gì đó/ Dường như, nghe đâu…Có nói rằng…

Ngữ Pháp N3 JLPT N2 JLPT N3 Ngữ pháp N2 (5/5)
Cấu trúc

A + とかなんとかいう + N
 (N là danh từ; A là tên gọi hay từ ngữ..)

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả ý “nhớ đến một cái tên hay một từ ngữ nào đó, nhưng không thể tin chắc rằng có phải là cái tên hay từ ngữ đó chăng
  • ② Diễn tả ý “mình không dám tin chắc nội dung câu chuyện là như thế, hoặc không dám xác nhận rằng người kia chỉ nói như thế, ngoài ra không nói gì khác”.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Cách dùng 1: N tên là A hay gì đó
Diễn tả ý “nhớ đến một cái tên hay một từ ngữ nào đó, nhưng không thể tin chắc rằng có phải là cái tên hay từ ngữ đó chăng”.
Ví dụ

① ラベンダとかなんとかいう喫茶店きっさてんうとっていました。
→ Cậu ấy có nói là sẽ gặp anh ở tiệm cà phê tên Lavender hay là gì đó.
 
② 五時ごじごろうとかなんとかっていたよ。
→ Anh ta đã nói là sẽ gặp nhau khoảng 5 giờ hay gì đó.
 
③ 木村きむらさんとかなんとかいうおんなひとたずねてきましたよ。
→ Lúc nãy có một người phụ nữ tên là Kimura hay là gì đó tới thăm đấy.
Cách dùng 2: Dường như, nghe đâu…Có nói rằng…
Diễn tả ý “mình không dám tin chắc nội dung câu chuyện là như thế, hoặc không dám xác nhận rằng người kia chỉ nói như thế, ngoài ra không nói gì khác”.
Ví dụ

① あのおとこ給料きゅうりょうやすとかなんとかってめたそうだ。
→ Nghe đâu ông ấy đã thôi việc sau khi nói rằng lương rẻ hay sao ấy.
 
② 彼女かのじょ自信じしんうしなったとかなんとかっていたようです。
→ Dường như cô ấy có nói rằng mình mất tự tin hay sao đó.
 
③ やりたくないとかなんとかっているようだが、本当ほんとうはやってみたくてしかたがないんだ。
→ Dường như anh ta đại loại có nói rằng mình không muốn làm, nhưng thực ra anh ta lại rất muốn làm thử.
Từ khóa: 

tokanantokaiu

tokanantokaitte


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm