[Ngữ Pháp N5] ~で + V : Tại, Ở, Vì, Bằng, Với ( khoảng thời gian)

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 (5/5)
Cấu trúc
N DANH TỪ .  + で + V ĐỘNG TỪ .
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả nơi xảy ra hành động
  • ② Diễn tả phương pháp, phương thức, phương tiện. Diễn tả sự vật được làm bằng chất liệu / vật liệu gì.
  • ③ Miêu tả, liệt kê, tập hợp…
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

この仕事しごと明日あしたおわりますか?
Công việc này sáng mai có xong không?

スーパーでシャツをいました。
i đã mua áo ở siêu thị.

いえでパーティーをします。
i sẽ tổ chức tiệc ở nhà.

レストランでばんはんべます。
Chúng tôi sẽ ăn tối ở nhà hàng.

本屋ほんや日本語にほんご辞書じしょいます。
i sẽ mua từ điển tiếng Nhật ở nhà sách.

えき新聞しんぶんいます。
Tôi mua báo ở nhà ga

その映画えいが映画館えいがかんました。
Bộ phim đó tôi đã xem ở rạp.

どこで日本語にほんご勉強べんきょうしましたか。
 日本語学校にほんごがっこう勉強べんきょうしました。
– Em đã học tiếng Nhật ở đâu thế?

– Em đã học ở trường tiếng Nhật.

はしでべます。
Tôi ăn bằng đũa

日本語にほんごで レポート をきます。
Tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật

自転車じてんしゃ学校がっこうきます。
Tôi đi học bằng xe đạp.

バスで会社かいしゃきます。
Tôi đi làm bằng xe buýt.

メールでおくりました。
Tôi đã gửi bằng email.

日本語にほんご手紙てがみきました。
Tôi đã viết thư bằng tiếng Nhật.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

この部屋へやはきれいであかるいです。
Căn phòng này vừa đẹp vừa sáng.

わたしはベトナムじん30さんんじゅっさいです。
i là người Việt, 30 tuổi.

 家族かぞくでカナダへきます。
i sẽ đi Canada cùng với gia đình.

二人ふたり映画館えいがかんきます。
Hai người chúng tôi sẽ đi xem phim.

この仕事しごと一人ひとりでやります。
ng việc này tôi sẽ làm một mình.

Từ khóa: 

de


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm