[Ngữ Pháp N5] Trợ từ から

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 Trợ từ
Cấu trúc
「Thời gian/Không gian」+  から です。
Cách dùng / Ý nghĩa
Có nghĩa là: Bởi vì…nên….
Cách dùng: Được sử dụng để trình bày thời gian hoặc không gian bắt đầu một hành động hay một sự việc gì đó.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

 スーパーは何時いつからですか。
 からです。
– Siêu thị hoạt động từ mấy giờ vậy?
– Từ 9 giờ.

 銀行ぎんこう何時いつからですか。
 銀行ぎんこうはちからです。
– Ngân hàng hoạt động từ mấy giờ vậy?
– Ngân hàng hoạt động từ 8 giờ.

 郵便局ゆうびんきょくは7時半じはんからはじまります。
u điện bắt đầu từ 7 giờ rưỡi.

 わたしはベトナムからました。
i đến từ Việt Nam.

 かれはニューヨークからました。
Ông ấy đến từ New York.

 昨日きのう田舎いなかからかえってきました。
m qua, tôi mới vê quê lên.

 正月しょうがつ明日あしたからです。
Tết sẽ bắt đầu từ ngày mai.

 会議かいぎ何時いつからはじまりますか。
 からはじまります。
– Cuộc hộp sẽ bắt đầu từ mấy giờ vậy?
– Sẽ bắt đầu từ 9 giờ.

 明日あしたからがつです。
Từ ngày mai sẽ là tháng 2.
Từ khóa: 

tro tu kara


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm