Created with Raphaël 2.1.21235467

Số nét

7

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THỂ

Nghĩa
Thân mình, hình dạng, thể, dạng
Âm On
タイ テイ
Âm Kun
からだ かたち
Nanori
なり
Đồng âm
世切勢替妻誓逝漆剃凄貰梯丗
Đồng nghĩa
身形姿様型
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Chính là chữ bản [笨] nặng nề, tục mượn viết thay chữ thể [體], gọi là chữ thể đơn. Giản thể của chữ [體]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 体

Nhân (NHÂN) bản (BẢN ) cá thể (THỂ ) quý hiếm

Nhân bản ra thân thể

Cái bản chất, cốt lõi của con người chính là thân THỂ

Người () mà nhiều như cây () gọi là tập THỂ

NHÂN BẢN cá THỂ quý hiếm

Thể thao sau Một năm nghỉ Hưu sẽ có thân thể tốt.

Nhân () Bản () cá Thể () quý hiếm

 • 1)Chính là chữ bản [笨] nặng nề, tục mượn viết thay chữ thể [體], gọi là chữ thể đơn.
 • 2)Giản thể của chữ [體].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
イソ イソたい chất đồng phân (hóa học)
いったい đồng nhất; làm một; cùng nhau; tập thể
しゅたい chủ thể; trung tâm; cốt lõi
ごたい 5 bộ phận chính cấu thành cơ thể; cơ thể; toàn bộ cơ thể
じんたい
にんてい
cơ thể; thân hình; thân thể của người; cơ thể của người
Ví dụ Âm Kun
しもからだ HẠ THỂPhần dưới cơ thể
つき からだつき THỂThể hình
付き からだつき THỂ PHÓVóc dáng
からだねつ THỂ NHIỆTThân thể nóng lên
良く からだよく THỂ LƯƠNGChỉnh tề
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ごたい NGŨ THỂ5 bộ phận chính cấu thành cơ thể
たいい THỂ VỊCơ thể
たいぎ THỂ KĨĐánh vật
たいく THỂVóc dáng
こたい CÁ THỂCá thể
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
にんてい NHÂN THỂVẻ bề ngoài của con người
ていさい THỂ TÀIPhong cách
有り ありてい HỮU THỂSự thật không tô vẽ
ありてい HỮU THỂ(luật pháp) vật hữu hình
めんてい DIỆN THỂVẻ mặt (thường dùng cho nghĩa xấu)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 休本保柎恷烋貅杏位困床杖杉宋村杜呆杢李杆杞
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 体重(たいじゅう)
  Trọng lượng cơ thể
 • 体力(たいりょく)
  Thể lực
 • 大体(だいたい)
  Nói chung, hầu hết
 • 全体(ぜんたい)
  Toàn bộ, toàn bộ
 • 団体(だんたい)
  Nhóm, đội, tổ chức
 • 具体的な(ぐたいてきな)
  Bê tông
 • 体験する(たいけんする)
  Kinh nghiệm
 • 体(からだ)
  Thân hình
 • 体中(からだじゅう)
  Khắp cơ thể

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm