Created with Raphaël 2.1.2123546

Số nét

6

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TRANH, TRÁNH

Nghĩa
Tranh chấp, tranh giành
Âm On
ソウ
Âm Kun
あらそ.う いか.でか いか.でか
Đồng âm
Đồng nghĩa
打拳殴撃攻戦競闘
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Giản thể của chữ [爭] Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 争

Người cầm vũ khí bằng tay

Cứ dô quyết chiến (cư dô trong Katakana, bộ quyết)

Đầu đội nón tay cầm súng chiến TRANH đến rồi.

Hình ảnh tay cầm vật sắc nhọn đó là chiến tranh

CỨ YO QUYẾT CHIẾN coi, đừng có TRÁNH

Vân là người đi truyền tin

Trư Bát Giới lúc giao tranh () cầm (⺈) chắc cái bồ cào ().

Đaocứ yô sọc phát là thành chiến TRANH

 • 1)Giản thể của chữ [爭]
Ví dụ Hiragana Nghĩa
あらそい sự tranh giành; sự đua tranh; sự đánh nhau; mâu thuẫn; chiến tranh; cuộc chiến; xung đột; tranh chấp
あらそう gây gổ; giành nhau; đua nhau; cạnh tranh; đấu tranh; chiến tranh; xung đột; cãi nhau; tranh chấp; mâu thuẫn; đánh nhau
そうだつ cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; sự đấu tranh
奪戦 そうだつせん cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; sự đấu tranh
そうてん vấn đề tranh cãi; điểm tranh cãi
Ví dụ Âm Kun
あらそう TRANHGây gổ
言いいいあらそう NGÔN TRANHCãi nhau
分かれわかれあらそう Tới sự cãi cọ và riêng biệt
別れわかれあらそう BIỆT TRANHTới sự cãi cọ và riêng biệt
功をこうをあらそう CÔNG TRANHĐể đấu tranh cho sự phân biệt
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
そうは TRANH BÁĐấu tranh cho chiến thắng
そうぎ TRANH NGHỊSự bãi công
そうらん TRANH LOẠNQuậy phá
そうだつ TRANH ĐOẠTCuộc chiến tranh
そうてん TRANH ĐIỂMVấn đề tranh cãi
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 浄亊事爭急筝淨諍錚崢箏伊宇汚危朽考旬丞色
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 競争する(きょうそうする)
  Hoàn thành
 • 戦争(せんそう)
  Chiến tranh
 • 紛争(ふんそう)
  Tranh luận
 • 論争(ろんそう)
  Tranh cãi, tranh chấp
 • 闘争(とうそう)
  Xung đột
 • 争点(そうてん)
  Điểm tại vấn đề
 • 争う(あらそう)
  Tranh chấp, tranh luận, cạnh tranh

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm