1. [Ngữ pháp N1]~にたえない:Không chịu nổi/ Không đáng/ vô cùng…
 2. [Ngữ pháp N1]~にたえる:Cố chịu đựng…/ Không chịu thua…/ Đáng…
 3. [Ngữ pháp N1]~とは:Là…/ Nghĩa là…/ …Thì thật là…
 4. [Ngữ pháp N1] ~だに/ だにしない:Chỉ cần…là đã…/ Thậm chí…cũng không…/ Không hề…
 5. [Ngữ pháp N1] ~ なり:Vừa mới … thì đã…/ Vừa mới…đã lập tức…
 6. [Ngữ pháp N1] ~つ ~ つ:Khi thì…khi thì…/ Lúc thì…lúc thì…
 7. [Ngữ pháp N1] ~ というところだ/といったところだ: Cùng lắm cũng chỉ đến…/ Cũng chỉ cỡ…/ Cũng chỉ tầm…/ Tầm khoảng…
 8. [Ngữ pháp N1] ひとり~のみならず:Không Chỉ Riêng Một Mình…/ Không Chỉ Riêng…
 9. [Ngữ pháp N1] ~いかんせん/いかんともしがたい:Không may là…/ Thật đáng tiếc, nhưng không thể làm gì khác hơn
 10. [Ngữ pháp N1] ~あらかじめ:…Trước
 11. [Ngữ pháp N1] ~案の定 :Đúng như dự đoán – Quả nhiên – Đúng như tôi nghĩ – Không nằm ngoài dự đoán
 12. [Ngữ pháp N1] ~たらそれまでだ/ばそれまでだ/ならそれまでだ:Là hết – Là coi như xong – Thì cũng như không – Thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
 13. [Ngữ pháp N1] ~ あっての:Tồn tại được là nhờ…/ Có được là nhờ…
 14. [Ngữ pháp N1] ~ に即して/に則して/に即した:Theo đúng…/ Theo…/ Phù hợp với…/ Thích hợp với…
 15. [Ngữ pháp N1] ~ にもまして:Hơn cả – Hết thảy – Càng hơn
 16. [Ngữ pháp N1] ~ ただでさえ:Bình thường cũng đã…
 17. [Ngữ pháp N1] ~ こそあれ/こそすれ/こそなれ:Chỉ có thể là…/ …Mới đúng / Mặc dù..
 18. [Ngữ pháp N1] ~ のなんのって:Kinh khủng – Vô cùng – Quá sức
 19. [Ngữ pháp N1] ~ からある/ からいる/ からする/ からの:Có tới…/ Có trên…/ Có hơn…/ Hơn…
 20. [Ngữ pháp N1] ~ 極まる/極まりない:Rất…/ Cực kỳ…/ Vô cùng…/ Không gì hơn…
 21. [Ngữ pháp N1] ~こととて:Vì – Bởi vì
 22. [Ngữ pháp N1] ~ずにはおかない:Thế nào cũng…/ Chắc chắn sẽ…/ Nhất định sẽ…
 23. [Ngữ pháp N1] ~ないではおかない:Không thể nào không…/ Nhất định phải…
 24. [Ngữ pháp N1] ~の極み:Hết sức… / Vô cùng…/ Cực kỳ
 25. [Ngữ pháp N1] ~べからざる:Không được/ Không thể/ Không…
 26. [Ngữ pháp N1] ~めく/めいた:Có vẻ…/ Như…
 27. [Ngữ pháp N1] ~すら:Ngay cả – Đến cả – Thậm chí
 28. [Ngữ pháp N1] ~ の至り:Vô cùng…/ Cực kỳ…
 29. [Ngữ pháp N1] ~ をおいて: Ngoài…ra thì (không) – Trừ…ra thì (không)
 30. [Ngữ pháp N1] ~ ならでは:Chỉ có thể là …/ Chỉ có…mới có thể/ Chỉ có…mới có được
 31. [Ngữ pháp N1] ~ をよそに:Mặc kệ – Mặc cho – Bất chấp – Bỏ ngoài tai – Không đếm xỉa đến – Không màng đến – Không quan tâm
 32. [Ngữ pháp N1] ~ んばかりだ/んばかりに:Tưởng chừng như…/ Gần như…/ Dường như sắp…/ Cứ như thể đến mức…
 33. [Ngữ pháp N1] ~ ともなく/ともなしに:…Một cách vô thức/ …Một cách bâng quơ/ Không rõ là từ đâu, từ bao giờ…
 34. [Ngữ pháp N1] ~が~だけに:Do…nên…/ Đúng là…nên…
 35. [Ngữ pháp N1] ~といわず~といわず:Bất kể là…, bất kể…/ Bất kể là … hay … (toàn bộ đều…)
 36. [Ngữ pháp N1] ~ ながらに/ながらの:Từ khi – Trong khi vẫn – Trong khi cứ
 37. [Ngữ pháp N1] ~ きらいがある:Có xu hướng – Thường hay – Có thói
 38. [Ngữ pháp N1] ~ がてら:Nhân tiện – Tiện thể – Sẵn tiện – Đồng thời – Và
 39. [Ngữ pháp N1] ~ とは言え:Mặc dù nói là/ Mặc dù là/ Mặc dù vậy/ Tuy … Nhưng …
 40. [Ngữ pháp N1] ~ といえども:Cho dù là – Mặc dù là – Ngay cả – Thậm chí
 41. [Ngữ pháp N1] ~ たら最後/たが最後:Một khi đã..thì – Nếu…thì nhất định – Nếu…thì kết cục thế nào cũng là… – Khi mà..
 42. [Ngữ pháp N1] ~とあっては:Nếu…
 43. [Ngữ pháp N1] ~ときたら:…Ấy hả? – Cái…thì…
 44. [Ngữ pháp N1] ~にはあたらない/にあたらない:Không đáng để…/ Chẳng đáng…/ Không có gì phải…
 45. [Ngữ pháp N1] ~ともなると/ともなれば:Cứ hễ…/ Một khi đã…
 46. [Ngữ pháp N1] ~にかかわる/にかかわって/にかかわり:Ảnh hưởng tới…/ Liên quan đến…/ Dính líu tới…
 47. [Ngữ pháp N1] ~ なしに/ なしでは/ なくして:Nếu không…/ Mà không…/ Không có…, thì không thể …
 48. [Ngữ pháp N1] ~羽目になる/ 羽目に陥る:Phải (rơi vào tình huống rắc rối…)/ Rơi vào cảnh phải…
 49. [Ngữ pháp N1] ~たげる:(Làm gì) Ccho…/ (Làm gì) Giúp cho…
 50. [Ngữ pháp N1] ~いかなる:Dẫu…thế nào cũng…/ Dẫu…thế nào đi nữa/ Dù cho bất kỳ…nào/ Dù cho…là gì đi nữa
 51. [Ngữ pháp N1] ~ずばなるまい:Phải…
 52. [Ngữ pháp N1] ~たるや:Cái…(đó)/ Nói về…(thì…)
 53. [Ngữ pháp N1] ~そっちのけで:Hoàn toàn bỏ mặc/ Hoàn toàn lờ đi/ Chẳng quan tâm tới
 54. [Ngữ pháp N1] ~言わずもがな:Không nên nói…/ …Thì không cần phải nói rồi/ …Thì khỏi phải bàn rồi
 55. [Ngữ pháp N1] ~それなり:Vẫn như cũ / Tương ứng/ Tương đối/ Hết sức
 56. [Ngữ pháp N1] ~ば〜で、なら〜で、たら〜たで:Nếu…thì sẽ hành xử theo lối/theo kiểu (đó)
 57. [Ngữ pháp N1] ~んがため/んがために/んがための:Để… / Vì mục đích …
 58. [Ngữ pháp N1] ~ばこそ:Chính vì/ Do … mới dám/ mới có thể/ mới phải …
 59. [Ngữ pháp N1] ~とあって:Bởi vì / Vì / Do…
 60. [Ngữ pháp N1] ~ではあるまいし/じゃあるまいし/でもあるまいし:Đâu phải là…/ Chẳng phải là…/ Cũng không phải là…/ Đâu có còn là…
 61. [Ngữ pháp N1] ~手前 :Vì…/ Chính vì…/ Trước mặt…
 62. [Ngữ pháp N1] ~て然るべきだ:…Là hiển nhiên / Là đương nhiên/ Cũng phải thôi / Cũng đúng thôi/ Phù hợp
 63. [Ngữ pháp N1] ~と見るや:Vừa thấy…thì lập tức… / Vừa…thì…ngay / Lập tức…ngay khi
 64. [Ngữ pháp N1] ~を尻目に:Mặc kệ…/ Không quan tâm…/ Mặc cho…./ Phớt lờ…/ Trong khi…
 65. [Ngữ pháp N1] ~だろうに:Có lẽ – Chắc hẳn là…/ Ai cũng biết (thấy)…ấy vậy mà (ấy thế mà)…
 66. [Ngữ pháp N1] ~折から:Vào lúc, khi tiết trời đang…/ Nhằm vào đúng lúc đó
 67. [Ngữ pháp N1] ~ないものでもない:Không hẳn là không…(được)
 68. [Ngữ pháp N1] ~までもない/までもなく:Chưa tới mức phải…/ Không cần phải…
 69. [Ngữ pháp N1] ~よし:Nghe nói…
 70. [Ngữ pháp N1] ~と見られる:Được cho là…/ Người ta tin rằng…/ Có thể thấy rằng
 71. [Ngữ pháp N1] ~ように思える: (Cảm thấy) Có vẻ như…/ (Cảm thấy) Dường như…
 72. [Ngữ pháp N1] ~ぐるみ:(Cùng với) Toàn bộ / Toàn thể / Tất cả / Hết thảy
 73. [Ngữ pháp N1] ~あれで:(Đánh giá tích cực) Tuy thế…nhưng… / Tuy…, ấy thế mà…
 74. [Ngữ pháp N1] ~ものとする:Xem như là / Coi như là / Được xem là / Phải…
 75. [Ngữ pháp N1] ~ともあろうものが/ともあろうひとが:Với cương vị… nhưng…/ Với cương vị… thì phải…
 76. [Ngữ pháp N1] ~にしてみたら/にしてみれば:Đối với…thì… / Đứng trên góc độ (người nào đó) thì
 77. [Ngữ pháp N1] ~ 無きにしも非ず:(khả năng) Cũng không hẳn là không có / Cũng không phải là không có / Không loại trừ khả năng
 78. [Ngữ pháp N1] ~ に上る:Lên đến (số lượng)
 79. [Ngữ pháp N1] ~とみれば:(nếu) Chỉ cần nhận thấy…/ Nếu coi…như…/ Nếu cho rằng…
 80. [Ngữ pháp N1] ~[Thể khả năng] + か:(Làm) sao mà có thể…(được cơ chứ)
 81. [Ngữ pháp N1] ~ゆえ (に) :Do – Vì…nên…
 82. [Ngữ pháp N1] ~言うまでもない/言うまでもなく:…Là điều đương nhiên/ Điều này không cần phải nói/ Không cần phải nói…ai cũng biết
 83. [Ngữ pháp N1] ~てはいられない:Không thể…được/ Không thể cứ…mãi (được)
 84. [Ngữ pháp N1] ~にかたくない:Không khó để…/ Không có gì là khó…/ Dễ…
 85. [Ngữ pháp N1] ~べく:Để… / Để có thể…
 86. [Ngữ pháp N1] ~ ようと~まいと/ようが~まいが:Dù có … hay không… thì cũng không liên quan, không ảnh hưởng gì
 87. [Ngữ pháp N1] ~ ようと/ようが:Dù/ Cho dù/ Cho dù đi nữa … Thì cũng không liên quan/ không ảnh hưởng gì
 88. [Ngữ pháp N1] ~ とあれば:Nếu … thì… (Trong trường hợp đặc biệt)
 89. [Ngữ pháp N1] ~ と思いきや:Cữ ngỡ là… – Cứ tưởng là… – Cứ nghĩ là … nhưng sự thực thì lại khác
 90. [Ngữ pháp N1] ~ かたわら:Bên cạnh – Ngoài – Ngoài việc – Vừa…vừa đồng thời
 91. [Ngữ pháp N1] ~ かたがた:Nhân tiện – Sẵn tiện xem như – Cũng như là để – Một là…hai là để…
 92. [Ngữ pháp N1] ~ とばかり(に):Cứ như thể là nói …/ Cứ y như là muốn nói…/ Như muốn nói rằng…/ Như thể là muốn nói…
 93. [Ngữ pháp N1] ~ ならいざしらず/はいざしらず:…Thì đã đành – thì không nói làm gì nhưng …/ …Thì không biết sao, chứ…
 94. [Ngữ pháp N1] ~ をものともせず(に): Bất chấp/ Mặc cho (hoàn cảnh khó khăn)/ Vượt lên
 95. [Ngữ pháp N1] ~を禁じ得ない/を禁じえない:Không đè nén được/ Không kìm được/ Không thể cầm được
 96. [Ngữ pháp N1] ~ いかんによらず/いかんを問わず/いかんにかかわらず: Bất kể…/ Dù với bất cứ…Thì…
 97. [Ngữ pháp N1] ~ いかん/いかんで/いかんだ/いかんによって: Tùy vào/ Tùy thuộc vào/ Phụ thuộc vào…/ Được quyết định bởi/ Do … quyết định/ Dựa vào…/ Tùy vào thì cũng có trường hợp (cũng có khi)
 98. [Ngữ pháp N1] ~ といい ~といい: Cả.. lẫn…/ Cũng… cũng…/ … Hay … đều
 99. [Ngữ pháp N1] ~に例える/に例えると/に例えなら:Nếu ví… là… thì / Nếu ví… như… thì…/ Ví von… như…/ So sánh… với…
 100. [Ngữ pháp N1] ~ならまだしも/はまだしも:Nếu (chỉ)…thì vẫn còn đỡ (thì cũng còn được), nhưng (đằng này)../ Nếu.. thì còn được, chứ… thì~
 101. [Ngữ pháp N1] ~にもほどがある:Quá/ Quá đà / Quá mức / Quá trớn/ Cái gì cũng có mức độ của nó / Có…thì cũng phải vừa phải thôi.
 102. [Ngữ pháp N1] ~のをいいことに:Lợi dụng việc… / Lợi dụng chuyện…
 103. [Ngữ pháp N1] ~わ~わ:Nào là…nào là…
 104. [Ngữ pháp N1] ~ 言わば:Có thể nói…/ Ví như là… / Khác nào…
 105. [Ngữ pháp N1] ~ であれ/であろうと: Dù là – Cho dù – Dù có là N1 hay N2 đi nữa thì…/ N1 hay là N2…Thì cũng…
 106. [Ngữ pháp N1] ~ なり ~ なり: …Hoặc là…hoặc là…/ …Hay…cũng được/ …Cũng được, …cũng được
 107. [Ngữ pháp N1] ~ もさることながら: …Thì hẳn nhiên rồi, …càng hơn/ …Thì đã đành, nhưng…/ Không chỉ…mà…/ Còn hơn nữa…
 108. [Ngữ pháp N1] ~ はおろか:Đừng nói là…ngay cả/ chưa nói đến…ngay cả/ Thì đã đành, đến cả…/ ~Thì hiển nhiên rồi, ngay cả…/ Nói chi tới…/ Nói chi đến…
 109. [Ngữ pháp N1] ~ をもって/もちまして: Lấy…làm… – Bằng…/ Từ… – Tại… (thời điểm)
 110. [Ngữ pháp N1] ~ に限ったことではない: …Không phải chỉ là…
 111. [Ngữ pháp N1] ~ ないとも限らない: không chắc là sẽ không… / không dám chắc rằng sẽ không…
 112. [Ngữ pháp N1] ~ を限りに/限りで: Hết – Đến hết – Hết mình – Đến cùng
 113. [Ngữ pháp N1] ~Vたまでのことだ | Vたまでだ:Chỉ…(mà thôi)/ Chỉ…(thôi mà)
 114. [Ngữ pháp N1] ~まくる/まくって:…Suốt/ Cứ…
 115. [Ngữ pháp N1] ~までだ/までのことだ:(nếu…) thì cùng lắm sẽ… – sẽ chọn cách là…
 116. [Ngữ pháp N1] ~ べくもない/べくもなし:Không thể…/ Làm sao có thể…/ Không cách nào mà…
 117. [Ngữ pháp N1] ~ に引き換え:Trái ngược với – Trái với – Ngược lại với
 118. [Ngữ pháp N1] ~ に至っては:Còn như…(thì) / Đến…(thì)
 119. [Ngữ pháp N1] ~ に至って: Đến khi…mới…/ Đến chừng…mới…
 120. [Ngữ pháp N1] ~でなくてなんだろう/でなくてなんであろう:Không là…thì là gì? – Không phải…sao?
 121. [Ngữ pháp N1] ~だろうが ~ だろうが:Dù…dù…/Dù là…Dù là…
 122. [Ngữ pháp N1] ~だろうと ~ だろうと:Dù…dù…/Dù là…Dù là…
 123. [Ngữ pháp N1] ~でなくてなんであろうか:Không là…thì là gì? – Không phải…sao?
 124. [Ngữ pháp N1] ~というか:Có nên gọi là… / Hay có lẽ tôi nên nói là…/ Hay nói đúng hơn là…
 125. [Ngữ pháp N1] ~というか ~というか:Có thể nói là…cũng có thể nói là… / Vừa có vẻ như…vừa có vẻ như…
 126. [Ngữ pháp N1] ~といおうか:Có thể nói là…cũng có thể nói là… / Vừa có vẻ như…vừa có vẻ như…
 127. [Ngữ pháp N1] ~に至っても:Dù đã đến mức…/ Mặc dù đã…/ Thậm chí…(nhưng)
 128. [Ngữ pháp N1] ~ に至るまで: Cho đến, Đến cả, Đến mức, Đến tận
 129. [Ngữ pháp N1] ~ を皮切りに/皮切りとして: Bắt đầu với…
 130. [Ngữ pháp N1] ~ そばから: Vừa mới… thì lập tức…/ Vừa xong…là…ngay
 131. [Ngữ pháp N1] ~ てからというもの: Kể từ khi…/ Kể từ sau khi…
 132. [Ngữ pháp N1] ~ にあって/にあっては/にあっても: Ở trong (hoàn cảnh/tình huống) đó…/ Riêng đối với…
 133. [Ngữ pháp N1] ~ や/ や否や:Ngay khi vừa…/ Vừa mới… Thì…
 134. [Ngữ pháp N1] ~ が早いか:Vừa mới… thì đã…/ Mới vừa… đã…
 135. [Ngữ pháp N1] ~どちらかというと/とちらかといえば:Nhìn chung/ Nói chung/ Có thể nói/ Xét kỹ thì…/ Nói ra thì chắc là…/ ..Thì hơn là…
 136. [Ngữ pháp N2-N1] ~なんてことない:Không có gì trọng đại / Không có gì ghê gớm / Nhằm nhò gì / Không có chuyện đó
 137. [Ngữ pháp N2-N1] ~折に/折の:Khi/ vào lúc/ vào dịp …
 138. [Ngữ pháp N2-N1] ~にしたところで/としたところで/としたって/にしたって:Ngay cả/ Thậm chí/ Cho dù/ Dẫu cho … thì vẫn …
 139. [Ngữ pháp N2-N1] ~てはかなわない/てかなわない:Không thể chịu nổi/ Không chấp nhận được/ Hết sức…(khó chịu)
 140. [Ngữ pháp N2-N1] ~(ただ)~ のみ:Chỉ…
 141. [Ngữ pháp N2-N1] ~ ようでは:Nếu như/ Nếu mà … Thì … (Kết quả không tốt)
 142. [Ngữ pháp N2-N1] ~ 矢先に/の:Ngay trước khi / vừa định thì…
 143. [Ngữ pháp N2-N1] ~ にとどまらず:Không chỉ dừng lại ở – không chỉ giới hạn ở – không chỉ… Mà phạm vi còn lan rộng hơn
 144. [Ngữ pháp N2-N1] ~てもさしつかえない:Dù có…cũng không sao – Dù có…cũng không vấn đề gì – Dù có…cũng được
 145. [Ngữ pháp N2-N1] ~かいがある/かいがあって/かいもなく:Không uổng công – Không bõ công – Cũng đáng – Đáng bỏ công – Uổng công – Do, nhờ…Nên..
 146. [Ngữ pháp N2-N1] ~ だの ~ だの:Nào là… Nào là…
 147. [Ngữ pháp N2-N1] ~ ところを:Trong lúc/ Vào lúc/ Trong khi/ Trong khi đang/ Đang lúc
 148. [Ngữ pháp N2-N1] ~ たところで:: Cho dù – Dù cho – Dù có – Dẫu cho – Thậm chí… Thì cũng…
 149. [Ngữ pháp N2-N1] ~ を踏まえて:Dựa trên – Căn cứ trên – Trên cơ sở
 150. [Ngữ pháp N2-N1] ~ に〜ない/ようにも~ない:Dù có muốn cũng không được – Dẫu có muốn cũng không thể
 151. [Ngữ pháp N2-N1] ~ のやら/ものやら:Không hiểu là…/ Không biết là…
 152. [Ngữ pháp N2-N1] ~ というか ~ というか:Có thể nói là…cũng có thể nói là… / vừa có vẻ như…vừa có vẻ như…