1. [Ngữ pháp N3-N2] ~うちに:Trước khi…/ Nhân lúc…/ Khi còn… – Trong lúc…/ Trong khi (Đang)…
 2. [Ngữ pháp N2] ~ に際して:Khi…/ Nhân dịp…/ Nhân cơ hội…
 3. [Ngữ pháp N2] ~ にあたって/にあたり:Khi…/ Lúc…/ Nhân dịp…/ Nhân cơ hội…
 4. [Ngữ pháp N3-N2] ~ たとたん (に):Vừa mới…thì…/ Ngay khi…thì…
 5. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 最中に/最中だ:Đang lúc…/ Ngay trong lúc…/ Đúng vào lúc… thì điều không nghĩ tới xảy ra
 6. [Ngữ pháp N2] ~ (か) と思うと/ (か) と思ったら:Ngay khi… thì đã…/ Vừa mới … mà đã…/ Vừa thấy…thì đã…
 7. [Ngữ pháp N2] ~ か ~ ないかのうちに:Chỉ mới vừa… thì…/ Chưa kịp xong… thì đã…/ Chưa kịp xong… thì đã…/ Ngay khi…thì đã…
 8. Phân biệt そう Và げ:Trông Có Vẻ…
 9. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てからでないと/てからでなければ:Nếu chưa…thì sẽ…/ Nếu không…thì sẽ…/ Chỉ sau khi…thì mới…
 10. [Ngữ pháp N3-N2] ~ くらい/ぐらい:Đến mức – Đến độ…/ Ít ra – Tối thiểu…/ Cỡ – Chỉ cỡ – Chỉ mới…
 11. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 くらいなら/ぐらいなら:Nếu phải …thì thà … còn hơn/ Nếu so với … thì … vẫn hơn
 12. [Ngữ pháp N2] ~いよいよ:Ngày càng – Sắp – Đã sắp đến – Đã sắp tới – Cuối cùng thì
 13. [Ngữ pháp N2] ~なんてあんまりだ:(thì) Thật là quá đáng/ (thì) Thật là quá quắt/ (thì) Thật là hơi quá
 14. [Ngữ pháp N2] ~かというと/かといえば:Nếu nói là…
 15. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に限る:…Là nhất /…Là tốt nhất / Chỉ…Là nhất/ Chẳng có gì bằng…
 16. [Ngữ pháp N3-N2] ~反面:Nhưng mặt khác thì…/ Nhưng ngược lại thì…/ Nhưng đồng thời thì…
 17. [Ngữ pháp N3-N2] 一方/一方で/一方だ:Ngày càng…/ Có xu hướng là…
 18. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ことから/ところから : Do…/ Vì…/ Bởi… (từ thực tế)
 19. [Ngữ pháp N3-N2] ~ さえ ~ ば/さえ ~ なら/さえ ~ たら:Chỉ cần… thì…/ Chỉ cần…là đủ/ Miễn là… thì…
 20. [Ngữ pháp N3-N2] たとえ~ても/たとえ~でも:Cho dù…đi nữa thì cũng…/ Giả sử là…đi nữa thì cũng…/ Thậm chí là… thì cũng…
 21. [Ngữ pháp N3-N2] ~ とか/とかで:Nghe nói là…/ Nghe đâu là…/ Hình như là…/ Nghe đâu vì…
 22. [Ngữ pháp N3-N2] ~ かのようだ/かのように/かのような:Cứ như thể là…/ Cứ như là… (nhưng sự thật không phải như vậy)
 23. [Ngữ pháp N3-N2] ~ わけだ:Thảo nào, hèn chi…/ Thì ra là thế…/ Thì ra đó là lý do…/ Nói cách khác thì…
 24. [Ngữ pháp N3-N2] ~ というわけだ:Nghĩa là…/ Vậy là…/ Nói cách khác…/ Lý do là…
 25. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりだ:Ngày càng…/ Cứ ngày càng…/ Cứ dần…/ Không ngừng…
 26. [Ngữ pháp N3-N2] ~も~ば~も/も~なら~も:Cũng…(mà)…cũng…
 27. [Ngữ pháp N2] ~ いったい:Rốt cuộc là…/ Không biết là…/ Vậy thì…
 28. [Ngữ pháp N2] ~はというと:Riêng…thì (khác) / Còn…thì…(khác)
 29. [Ngữ pháp N2] ~ てこそ:Chỉ khi…thì mới/ Chỉ sau khi…thì mới/ Do…mới/ Chính nhờ…
 30. [Ngữ pháp N2] ~ のだ:Chính vì…/ Là vì…/ Thế là…
 31. [Ngữ pháp N2] ~だけの:Đủ để / Đến mức có thể / Để…cũng không có được (phủ định)
 32. [Ngữ pháp N2] ~ない限り:Nếu không – Chừng nào mà chưa…Thì…
 33. [Ngữ pháp N2] ~には及ばない:Không đến mức phải…/ không cần thiết phải …
 34. [Ngữ pháp N2] ~ だけまし:Cũng còn may – Vẫn còn hơn – vẫn còn tốt chán – Nhưng được cái – (Không bị…) là quý lắm rồi
 35. [Ngữ pháp N2] ここ~というもの:Suốt (cả…nay)
 36. [Ngữ pháp N2] ~せっかく:Mặc dù…vậy mà…/ Mất công…
 37. [Ngữ pháp N2] ~だけは:Những gì cần…/ Hãy cứ…đã
 38. [Ngữ pháp N2] ~ないでもない:Không phải là không… / Không hẳn là không…
 39. [Ngữ pháp N2] ~同じ~なら/同じ~のだったら:Đằng nào cũng … thì thà …
 40. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てしょうがない:Không thể chịu nổi… / Không biết phải làm sao… / không sao ngăn được…/ vô cùng…/ Rất…
 41. [Ngữ pháp N2] ~ かねる:không thể…/ Khó mà…/ Khó có thể…
 42. [Ngữ pháp N2] ~次第では:Tùy thuộc vào thì cũng có khi (cũng có thể)
 43. [Ngữ pháp N2] ~ところをみると:Nhìn vào/ Nhìn từ góc độ …
 44. [Ngữ pháp N2] ~ からすると/からすれば/からして:Căn cứ trên…/ Xét từ…/ Nhìn từ góc độ…/ Nhìn vào …
 45. [Ngữ pháp N2] ~ 得る/得ない:Có thể/ Có khả năng xảy ra…
 46. [Ngữ pháp N2] ~ 得ない:Không thể/ Không có khả năng xảy ra…
 47. [Ngữ pháp N3] ~どうせ~:Đằng nào thì… / Dù thế nào thì… / Dù thế nào đi nữa thì…
 48. [Ngữ pháp N2] ~ は別として/は別にして:…Thì không nói, …Thì không xét tới, Ngoại trừ…ra thì…/ …Không quan trọng, …Thì không biết
 49. [Ngữ pháp N2] ~なんか~ものか:Tuyệt đối không…(những chuyện như thế)/ Làm gì mà có…
 50. [Ngữ pháp N3-N2] ~たりなんかして:Chẳng hạn… / Này kia chẳng hạn…
 51. [Ngữ pháp N3-N2] ~やなんか:…Hay đại loại / Hay này kia…/ Hay này nọ…
 52. [Ngữ pháp N3-N2] ~かなんか:…Hay cái gì đó /…Hay gì đó
 53. [Ngữ pháp N3-N2] ~ なんか ~ ない/なんか ~ いない:Không…/ Không có…đâu
 54. [Ngữ pháp N3-N2] ~ など ~ ものか:Còn lâu mới…/ Những thứ như…thì không…được/ Không thể nào…được
 55. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ことか/ことだろう:Thật là…biết mấy/ …Biết bao/ Không biết tới cỡ nào…/ Không biết bao nhiêu…/Cực kỳ…/ Vô cùng…
 56. [Ngữ pháp N2] ~ もしないで : Hoàn toàn không …
 57. [Ngữ pháp N2] ~もせずに : Mà không…/ Mà chẳng…
 58. [Ngữ pháp N3-N2] ~ から ~ にかけて:Từ… đến…/ Trong suốt…/ Suốt từ…đến…
 59. [Ngữ pháp N3-N2] ~ としては:Với…(vị trí, quan điểm) thì… / Xét theo…, Xét về…
 60. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てはじめて:Kể từ khi bắt đầu…/ Kể từ khi…/ Chỉ sau khi…mới …
 61. [Ngữ pháp N2] ~ にせよ:Cho dù…/ Dù cho…/ Ngay cả…
 62. [Ngữ pháp N3-N2] ~ としても:Cho dù…/ Cho dẫu…/ Dẫu cho…/ Giả sử là…đi chăng nữa thì…
 63. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にしても:Cho dù…/ Dẫu cho…/ Ngay cả…/ Thậm chí là … thì cũng …
 64. [Ngữ pháp N2] ~ にしろ : Dù…/ Dù cho…/ Dẫu cho…/ Dù là… (đi nữa) thì cũng…
 65. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 際は/際に:Khi… / Lúc… / Trong trường hợp… / Nhân dịp…/ Nhân cơ hội, duyên cớ…
 66. [Ngữ pháp N3-N2] ~ といえば/といったら:Nói đến…thì…/ Nhắc…mới nhớ…/ Nói đến…mới nhớ…
 67. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に加えて:Không chỉ … mà còn…/ Ngoài…còn…/ Thêm vào đó…/ Hơn nữa…
 68. [Ngữ pháp N2] ~ に過ぎない:Chỉ là…/ Chỉ đơn giản là…/ Chỉ là…không hơn không kém
 69. [Ngữ pháp N3-N2] ~ は ~ くらいだ/~ のは ~ くらいのものだ:Chỉ là…mà thôi / Chỉ cỡ…mà thôi / Chỉ…mới
 70. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 中心に/中心にして/中心として:Chủ yếu là…/ Trọng tâm là…/ Tập trung vào../ Đứng đầu là…
 71. [Ngữ pháp N3-N2] 〜 をはじめ/をはじめとして/をはじめとする:Tiêu biểu như là…/ Trước tiên là…/ Trước hết là…
 72. [Ngữ pháp N3-N2] ~ につれて:Càng…càng…/ Kéo theo…
 73. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に向けて:Hướng đến…/ Nhắm đến… (đối tượng nào đó)
 74. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 向け:Dành cho…/ Hướng đến…
 75. Phân biệt を通じて và を通して
 76. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に伴って/に伴い/に伴う:Cùng với…/ Đồng thời với…
 77. Phân biệt につれて・にしたがって・とともに・にともなって
 78. [Ngữ pháp N2-N1]~とは:Là…/ Nghĩa là…/ …Thì thật là…
 79. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に決まっている:Chắc chắn là…/ Nhất định là…
 80. [Ngữ pháp N3-N2] ~ を通じて/を通して:Thông qua, Bằng…/ Trong suốt, Trải qua…
 81. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 向き:Phù hợp với…/ Dành cho…/ Hướng…
 82. [Ngữ pháp N3-N2] ~ にしたがって/にしたがい:Càng…càng../ Đi cùng với…thì…/ Theo chỉ thị của…
 83. [Ngữ pháp N3-N2] ~ と共に:Cùng với…/ Đồng thời với…/ Khi…thì cũng…/ Cùng với…thì cũng…
 84. [Ngữ pháp N3-N2] ~ だけ:Làm… hết mức có thể, chừng nào hay chừng đó, cho thỏa thích, tùy thích, muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu…
 85. [Ngữ pháp N3-N2] ~ だけでなく/だけじゃなくて:Không chỉ…mà còn…/ Không những…mà còn…/ Không chỉ…mà cả…
 86. [Ngữ pháp N3-N2] ようがない/ようもない :Không có cách nào mà…/ Không thể…
 87. [Ngữ pháp N3-N2] ~てこのかた:Sau khi…thì…suốt/ Kể từ sau khi… thì…suốt
 88. [Ngữ pháp N3-N2] ~ て以来:Kể từ khi… thì…suốt/ Kể từ sau khi… thì…suốt
 89. [Ngữ pháp N3-N2]~ には/とは:Để mà…/ Có nghĩa là…
 90. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりだ:Chỉ còn… (làm V là xong)
 91. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ほかない/よりほかない/よりほかはない/ほかしかたがない:Chỉ còn cách…/ Không còn cách nào khác hơn là…
 92. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をもとに:Dựa trên…/ Trên cơ sở…/ Căn cứ vào…/ Được làm nên, tạo ra từ…
 93. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に基づいて/に基づき/に基もとづく/に基もとづいた:Dựa trên…/ Dựa vào…/ Căn cứ vào…/ Dựa theo…
 94. [Ngữ pháp N3-N2] ~ はもとより:Thì là đương nhiên, tất nhiên rồi/ Thì đã đành…
 95. [Ngữ pháp N2-N1] ~てはいられない/ではいられない:Không thể…được/ Không thể cứ…mãi (được)
 96. [Ngữ pháp N2-N1] ~に例える/に例えると/に例えなら:Nếu ví… là… thì / Nếu ví… như… thì…/ Ví von… như…/ So sánh… với…
 97. [Ngữ pháp N2-N1] ~なんてことない:Không có gì trọng đại / Không có gì ghê gớm / Nhằm nhò gì / Không có chuyện đó
 98. [Ngữ pháp N2-N1] ~折に/折の:Khi/ vào lúc/ vào dịp …
 99. [Ngữ pháp N2-N1] ~にしたところで/としたところで/としたって/にしたって:Ngay cả/ Thậm chí/ Cho dù/ Dẫu cho … thì vẫn …
 100. [Ngữ pháp N2-N1] ~てはかなわない/てかなわない:Không thể chịu nổi/ Không chấp nhận được/ Hết sức…(khó chịu)
 101. [Ngữ pháp N2-N1] ただ ~ のみ:Chỉ…
 102. [Ngữ pháp N2-N1] ~ ようでは:Nếu như/ Nếu mà … Thì … (Kết quả không tốt)
 103. [Ngữ pháp N2-N1] ~ 矢先に/の:Ngay trước khi / vừa định thì…
 104. [Ngữ pháp N2-N1] ~ にとどまらず:Không chỉ dừng lại ở – không chỉ giới hạn ở – không chỉ… Mà phạm vi còn lan rộng hơn
 105. [Ngữ pháp N2-N1] ~てもさしつかえない:Dù có…cũng không sao – Dù có…cũng không vấn đề gì – Dù có…cũng được
 106. [Ngữ pháp N2-N1] ~かいがある/かいがあって/かいもなく:Không uổng công – Không bõ công – Cũng đáng – Đáng bỏ công – Uổng công – Do, nhờ…Nên..
 107. [Ngữ pháp N2-N1] ~ だの ~ だの:Nào là… Nào là…
 108. [Ngữ pháp N2-N1] ~ ところを:Trong lúc/ Vào lúc/ Trong khi/ Trong khi đang/ Đang lúc
 109. [Ngữ pháp N2-N1] ~ たところで:: Cho dù – Dù cho – Dù có – Dẫu cho – Thậm chí… Thì cũng…
 110. [Ngữ pháp N2-N1] ~ を踏まえて:Dựa trên – Căn cứ trên – Trên cơ sở
 111. [Ngữ pháp N2-N1] ようにも ~ ない:Dù có muốn cũng không được – Dẫu có muốn cũng không thể
 112. [Ngữ pháp N2-N1] ~ に〜ない/に~られない:Có muốn…cũng không…được
 113. [Ngữ pháp N2-N1] ~ のやら/ものやら:Không hiểu là…/ Không biết là…
 114. [Ngữ pháp N2-N1] ~ というか ~ というか:Có thể nói là…cũng có thể nói là… / Không biết nên nói là… hay…nữa/ Vừa có vẻ như…vừa có vẻ như…
 115. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ものだから/ものだから/もので:Vì…/ Tại vì…
 116. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ものか/もんか/ものですか:Không đời nào…/ Nhất định không…/ Không…đâu
 117. [Ngữ pháp N3-N2] ~ はずだった:Lẽ ra thì…/ Theo dự định thì đã phải…/Đáng nhẽ…/ Cứ nghĩ là…
 118. [Ngữ pháp N3-N2] ~ たまらない:Không chịu nổi…/ Không chịu được…/ Rất…/ Vô cùng…/ Khôn xiết…
 119. [Ngữ pháp N3-N2] ~ やら ~ やら:Vừa…vừa…/ Nào là…nào là…
 120. [Ngữ pháp N2] ~ に先立って/に先立ち/に先立つ: Trước…/ Trước khi…
 121. [Ngữ pháp N2] ~ ずにすむ: Khỏi phải / Tránh được / Không cần làm… cũng tốt
 122. [Ngữ pháp N2] ~ にしたら/にすれば/にしても: Đối với / Trong trường hợp / Đứng trên lập trường…
 123. [Ngữ pháp N2] ~ しだいだ/しだいです: Do – Do đó
 124. [Ngữ pháp N2] ~ つつ: Vừa..vừa… – Trong lúc – Trong khi vẫn
 125. [Ngữ pháp N2] ~ つつある/つつあり/つつあった:Dần dần…/ Đang dần dần…/ Ngày càng…
 126. [Ngữ pháp N2] ~ からして: Ngay cả, ngay từ… đã…/ Xét từ góc độ, Xét về mặt… thì….
 127. [Ngữ pháp N2] ~次第で/次第だ:Tuỳ theo…/ Tùy thuộc…/ Phụ thuộc vào …
 128. [Ngữ pháp N2] ~次第 :Ngay sau khi… thì …
 129. [Ngữ pháp N2] ~ 限り:Trong phạm vi là, trong khi còn là, với điều kiện là, theo như tôi… thì…
 130. [Ngữ pháp N2] ~ (よ)うか 〜 まいか:Có nên hay không/ có làm hay là không làm gì đó
 131. [Ngữ pháp N2] ~ 限りは:Chừng nào mà…
 132. [Ngữ pháp N2] ~ のみならず:Không chỉ…mà còn…/ Không chỉ thế…/ Không chỉ có vậy…/ Không chỉ…mà cả…cũng…
 133. [Ngữ pháp N2] ~ に限らず: Không chỉ…mà cả… / Không chỉ riêng… mà cả…
 134. [Ngữ pháp N2] ~ に越したことはない: … Thì tốt hơn/ … Là tốt nhất/ không gì tốt hơn là…
 135. [Ngữ pháp N2] ~ にほかならない: Chính là…/ Không phải gì khác
 136. [Ngữ pháp N2] ~ に限って:Đúng vào…thì…/ Đúng vào lúc…thì…/ Chỉ những lúc…thì…/ Riêng trường hợp này…thì…/ Chỉ riêng ai đó…thì…
 137. [Ngữ pháp N2] 〜 ではあるまいか:Chẳng phải là…hay sao/ Liệu chăng…
 138. [Ngữ pháp N2] 〜 まい:Sẽ không…/ Quyết không…/ Không bao giờ…/ Tuyệt đối không…/ Có lẽ không…/ Chắc không…
 139. [Ngữ pháp N2] ~ 限りでは:Trong phạm vi… thì…/ Theo như tôi… thì…
 140. [Ngữ pháp N3-N2] ~とかなんとか:Là…Hay gì đó…/ Nói tới nói lui… / Nói tóm lại…
 141. [Ngữ pháp N3-N2] ~ように見える:Trông có vẻ (như là)… / Trông cứ như…
 142. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てならない:Không chịu nổi…/ Hết sức…/ Vô cùng/ …ơi là……
 143. [Ngữ pháp N2] ~ 上:Về mặt…/ Xét theo…/ Trên phương diện…/ Theo khía cạnh đó…
 144. [Ngữ pháp N2] ~ 上で:Khi – Trong quá trình
 145. [Ngữ pháp N2] ~ 上で:Sau khi (đã)… thì …
 146. [Ngữ pháp N3-N2] ~ からといって/からって:Cho dù có nói là… thì cũng không hẳn…/ Tuy là…nhưng chưa chắc đã…/ Dù nói là… nhưng…
 147. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をこめて:Với tất cả… / Dồn cả… / Chứa chan…
 148. [Ngữ pháp N2] ~ をめぐって:Xoay quanh…/ Xung quanh…/ Liên quan tới…
 149. [Ngữ pháp N2] ~ にかけては/にかけても:Về mặt… thì…/ Xét về… thì…/ Nói về… thì…/ Trong lĩnh vực… thì…
 150. [Ngữ pháp N2] ~ のもとで/のもとに:Dưới sự…/ Nhờ vào…/ Dựa vào…
 151. [Ngữ pháp N2] ~ に沿って/に沿った:Dọc theo…/ Men theo…/ Dựa theo…/ Làm theo…/ Theo…
 152. [Ngữ pháp N2] ~ に応じて:Dựa vào…/ Tuỳ theo…/ Phụ thuộc vào…/ Tương ứng với…
 153. [Ngữ pháp N2] ~ につけ/につけて:Cứ mỗi lần… là lại…/ Hễ… là…/ Cứ làm… là lại…/ Cứ mỗi khi… là…
 154. [Ngữ pháp N2] ~ もかまわず:Không màng tới…/ Chẳng quan tâm đến…/ Bất chấp…/ Mặc kệ…
 155. [Ngữ pháp N2] ~ にもかかわらず:Mặc dù…nhưng…/ Mặc cho…nhưng…/ Cho dù là…nhưng…
 156. [Ngữ pháp N2] ~ にかかわらず/にかかわりなく:Bất kể…/ Không phân biệt…/ Cho dù…hay không thì…
 157. [Ngữ pháp N2] ~ にしても 〜 にしても:Cho dù là…hay…thì…
 158. [Ngữ pháp N2] ~ を問わず:Không kể… / Bất kể… / Không quan trọng là…/ Không yêu cầu là…/ Không đòi hỏi là…
 159. [Ngữ pháp N3-N2] ~ と見えて/と見える:Dường như…./ Trông có vẻ… / Có vẻ như… / (Có vẻ như)…thì phải
 160. [Ngữ pháp N2] ~ といった:Ví dụ như…/ Những thứ như …
 161. [Ngữ pháp N2] ~ にしろ~にしろ/にせよ~にせよ:Dù là… hay… / Dù có…hay không (thì)
 162. [Ngữ pháp N2] ~ はともかく/ならともかく:Khoan hãy nói đến…/ Chưa vội nói đến…/ Khoan bàn đến…
 163. [Ngữ pháp N2] ~ げ:Trông có vẻ…
 164. [Ngữ pháp N2] ~ っこない:Nhất định là không…/ Tuyệt đối không…/ Không thể…/ Làm gì có chuyện…
 165. [Ngữ pháp N2] ~ はさておき :Khoan hãy nói đến…/ Chưa nói đến…/ Chưa bàn tới…/ Tạm thời chưa nói đến…/ Tạm gác…
 166. [Ngữ pháp N2] ~ どころではない/どころではなく :Không phải là lúc/ Không có thời gian, tâm trí/ Không thể…
 167. [Ngữ pháp N2] ~ というものではない/というものでもない :Không phải…/ Đâu phải…/ Không hẳn là…
 168. [Ngữ pháp N3-N2] ~ をきっかけに/きっかけとして: Nhờ…mà…/ Từ…mà…/ Nhân dịp… / Nhân cơ hội…
 169. [Ngữ pháp N2] 〜 とはいうものの :Tuy … nhưng … (tuy vậy mà không phải vậy)
 170. [Ngữ pháp N2] 〜 ものの :Tuy là … Nhưng …
 171. [Ngữ pháp N2] ~となったら/となれば/となると:Nếu mà, cứ…thì…/ Đến lúc…thì… / Trong trường hợp…thì…/ Cứ động đến, nhắc đến… thì…/ Nói đến…thì…
 172. [Ngữ pháp N2] ~ のこととなると :Cứ nhắc tới – Cứ nói đến… là lại…/ Nếu mà cứ … thì…
 173. [Ngữ pháp N2] ~ に応えて:Đáp lại …/ Đáp ứng… / Theo… (yêu cầu, nguyện vọng…)
 174. [Ngữ pháp N2] 〜 (よ)うものなら:Nếu lỡ…thì…/ Nếu lỡ chẳng may…thì…/ Nếu…Thì…
 175. [Ngữ pháp N2] 〜 ないことには:Nếu không…thì không thể…/ Nếu chưa…thì…
 176. [Ngữ pháp N2] 〜 を抜きにして/抜きにしては:Nếu không…thì…/ Không…thì…/ Nếu thiếu…thì…
 177. [Ngữ pháp N2] 〜 抜きで/抜きに/を抜きにして/を抜きにしては/は抜きにして:Không Nói Đến…/ Không…/ Bỏ Qua…/ Loại ra…
 178. [Ngữ pháp N2] 〜 ものなら:Nếu như…thì…/ Nếu có thể … thì …
 179. [Ngữ pháp N2] ~ あまり/ あまりにも:Vì quá – Vì rất…
 180. [Ngữ pháp N2] 〜 のことだから:Như (anh ta/cô ta)…Thì…/ Gì chứ…thì…./ Vì là…nên…
 181. [Ngữ pháp N3-N2] ~ ばかりか:Không chỉ…mà còn…/ Không những…mà còn…/ Không chỉ…mà đến cả
 182. [Ngữ pháp N2] 〜 ばかりに:Chỉ tại – Chỉ vì – Chính vì …
 183. [Ngữ pháp N2] 〜 がたい:Khó mà … (làm gì đó).
 184. [Ngữ pháp N2] 〜 てでも:Cho dù, thậm chí, dẫu … cũng phải …
 185. [Ngữ pháp N2] 〜 かねない:Có khả năng… / Có thể sẽ…
 186. [Ngữ pháp N2] 〜 に相違ない:Không sai – Chắc chắn – Đúng là – Chính là – Nhất định là – Không nghi ngờ gì
 187. [Ngữ pháp N2] 〜 上は:Đã…thì/ Một khi đã…thì/ Vì đã…nên…
 188. [Ngữ pháp N2] 〜 以上:Một khi đã/ Vì là/ Đã… thì nhất định …
 189. [Ngữ pháp N2] ~ ことだし/ことですし:Vì…/ Bởi vì… nên
 190. [Ngữ pháp N2] ~ につき:Vì…Nên, Do…/Cứ mỗi, ứng với mỗi…
 191. [Ngữ pháp N2] ~ きり:Mãi sau đó…/ Từ đó về sau…/ Cứ thế mà…
 192. [Ngữ pháp N2] ~ あげく: Sau một thời gian dài thì…/ Sau khi đã…thì…/ Cuối cùng thì…/ Sau… rốt cuộc là
 193. [Ngữ pháp N2] ~を契機に/契機にして/契機として: Nhân dịp… / Nhân cơ hội… / Từ khi…
 194. [Ngữ pháp N2] ~ 末に/末の: Sau khi…/ sau rất nhiều…/ sau một hồi… Thì kết quả là/ Quyết định cuối cùng là…
 195. [Ngữ pháp N2] 〜 として ~ ない:Không một ai…/ Không một ngày…/ Không một lần…/ Hoàn toàn không…
 196. [Ngữ pháp N2] 〜 までして/ 〜てまで: Đến mức…/ Tới mức…
 197. [Ngữ pháp N2] ~ ものだ/ものではない: Đương nhiên/ Bản chất là…/ Nên…/ Không nên…/ Hồi còn…/ Khi…
 198. [Ngữ pháp N2] ~ ずじまい: Rốt cuộc là đã…/ Không kịp…/ Chưa kịp…
 199. [Ngữ pháp N2] ~ だけあって/だけある/だけのことはある: Đúng là – Cũng đáng – Thảo nào – Chả trách mà – Chẳng thế mà – Thật tương xứng với – Thật chẳng uổng công
 200. [Ngữ pháp N2] あまりの 〜 に:Quá… đến nỗi/ nên…
 201. [Ngữ pháp N2] ~ というものは/ということは:Cái gọi là../ Cái được gọi là../ Thứ gọi là…/ Là thứ…
 202. [Ngữ pháp N2] ~ というものだ: Thật là…/ Đúng là…
 203. [Ngữ pháp N2] ~ ようではないか/ようじゃないか:Hãy cùng …/ Sao không … ?
 204. [Ngữ pháp N2] ~ではないか/じゃないか: Không phải… sao/ Tôi nghĩ là…/ …Đấy phải không/ …Đấy chứ
 205. [Ngữ pháp N2] ~ ないではいられない/ずにはいられない:Không thể không.. – Không làm… thì không được – không thể nhịn được… – không thể chịu được…
 206. [Ngữ pháp N2] ~ ものがある:Có cảm giác gì đó…/ Có (những) cái / Có gì đó…
 207. [Ngữ pháp N2] ~ ないものか/ないものだろうか:Không thể … sao?/ Liệu có thể … hay không?/ Không có cách nào sao/ Liệu có cách nào…hay không?
 208. [Ngữ pháp N2] ~ たいものだ:Thật sự muốn/ Rất muốn/ Cực kỳ muôn/ Ước gì…
 209. [Ngữ pháp N2] ~ てほしいものだ:Mong muốn, hy vọng…
 210. [Ngữ pháp N2] ~ を…として/とする/ とした:Lấy… làm…/ Xem… làm…/ Quyết định… như là…
 211. [Ngữ pháp N2] ~ ては(~ ては):Hành động lặp đi lặp lại, Cứ…rồi lại…
 212. [Ngữ pháp N2] ~ ことなく:Không… / Mà không…
 213. [Ngữ pháp N2] ~ 抜く:Làm tới cùng/ Nỗ lực tới cùng để hoàn thành
 214. [Ngữ pháp N2] ~ ざるを得ない:Đành phải… – Buộc phải… – Không thể không…
 215. [Ngữ pháp N2] ~ んだった/んでした:Phải chi – Giá mà đã…
 216. [Ngữ pháp N2] ~ つつ/つつも:Dù là như thế nhưng …/ Mặc dù…nhưng…/ Tuy…nhưng…
 217. [Ngữ pháp N2] 〜 どころか :Không những…mà ngược lại…/ Ngay cả…cũng không (nói chi đến)…/ Không phải chỉ … mà còn (hơn thế)
 218. [Ngữ pháp N3-N2] ~ に限る/に限り/に限って:Chỉ / chỉ dành cho / chỉ riêng / chỉ giới hạn trong
 219. [Ngữ pháp N3-N2] ~ 上(に):Hơn nữa, Bên cạnh đó, Thêm vào đó, Đã…lại còn…, Không chỉ…mà còn…
 220. [Ngữ pháp N2] 〜 ながら/ながらも:Tuy…nhưng…/ Dù là…nhưng…/ Mặc dù…nhưng…
 221. [Ngữ pháp N2] 〜 だけに:Vì … nên/ Chính vì…nên/ Chính vì…nên lại càng…hơn
 222. [Ngữ pháp N2] ~ ことに/ことには: Thật là… – Thật…làm sao
 223. [Ngữ pháp N3-N2] ~ おそれがある:E là…/ E rằng…/ Sợ rằng…/ Có khả năng là… (điều gì đó không tốt sẽ xảy ra)
 224. [Ngữ pháp N3-N2] ~ てみせる:Làm… cho xem/ Làm…cho mà xem/ Làm…cho mà thấy rằng…