1. Bảng chữ cái Tiếng Nhật Hiragana và Katakana cho người mới học
 2. Cách đọc bảng chữ cái La Tinh, Alphabet, ABC bằng Tiếng Nhật
 3. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ は:Thì…, Là…, Ở…
 4. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ が:Là…, Thì…, Nhưng…
 5. Trợ Từ Tiếng Nhật : Phân Biệt は và が Không Hề Khó ! N5 Nâng cao
 6. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ の:Của…
 7. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ か:… Phải không?
 8. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ に:Vào lúc, Để…, Nhận…, Cho…
 9. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ で:Tại, Ở, Bằng, Với ( khoảng thời gian), Vừa…vừa…
 10. Phân biệt に và で trong Tiếng Nhật N5 Nâng cao
 11. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ へ:Chỉ hướng di chuyển, hướng về, tới
 12. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ を : Chỉ Đối Tượng Của Hành Động, Xuống xe, Rời đi…
 13. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ と:Làm gì với ai, Liệt kê…
 14. [Ngữ Pháp N5] ~に/へ + V : Chỉ hướng, Địa điểm, Thời điểm, Mục đích
 15. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ も:Cũng…, Đến Mức…, Đến Cả…, Không…chút nào
 16. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng toàn bộ vĩ tố trong Tiếng Nhật N5 Nâng cao
 17. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng vĩ tố の/だい/かい:À? Thế? Vậy? Đâu? Hả? N5 Nâng cao
 18. Tất tần tật về cách Đếm trong Tiếng Nhật N5 Nâng cao
 19. [Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ これ/それ/あれ/どれ:Cái này, Cái đó, Cái kia, Cái nào?
 20. [Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ ここ/そこ/あそこ/どこ:Đây, Đó, Kia, Đâu?
 21. [Ngữ Pháp N5] こちら/そちら/あちら/どちら:Đây, Đó, Kia, Đâu
 22. [Ngữ pháp N5] Phân biệt こ、そ、あ、ど
 23. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ から : Vì…nên…, Từ…
 24. [Ngữ Pháp N5] Trợ từ まで:Đến…
 25. [Ngữ pháp N5] ~から~まで : Từ… đến…
 26. [Ngữ pháp N5] Kiến thức cơ bản về Tính từ
 27. [Ngữ Pháp N5] Thể phủ định của tính từ
 28. [Ngữ Pháp N5] ~けど:Tuy…nhưng… / Nhưng mà… N5 Nâng cao
 29. [Ngữ Pháp N5] いつ/いつですか:Khi nào N5 Nâng cao
 30. [Ngữ Pháp N5] ~ がじょうず/ へた:Giỏi, kém…
 31. [Ngữ pháp N5] あまり〜ない/あんまり~ない : Không…lắm
 32. [Ngữ pháp N5] ぜんぜん ~ ない : Hoàn toàn không…/ Chẳng chút…nào
 33. [Ngữ pháp N5] なかなか~ない : Mãi mà không thể làm gì
 34. [Ngữ Pháp N5] V ます/ V ません:Sẽ, đang…
 35. [Ngữ Pháp N5] ました|ませんでした:Đã…
 36. [Ngữ Pháp N5] 「Thời gian」にVます:Vào lúc… N5 Nâng cao
 37. [Ngữ Pháp N5] か~か:Hoặc, hay N5 Nâng cao
 38. [Ngữ pháp N5] 一緒に…ませんか? Anh/ chị cùng …. với tôi không?
 39. [Ngữ pháp N5] ~があります:Có (gì đó) ở đâu đó
 40. [Ngữ Pháp N5] ~がいます:Có (người/động vật) ở đâu đó
 41. [Ngữ pháp N5] ~いらっしゃる/いらっしゃいます: Có – Ở – Đang ở – Đi – Đến N5 Nâng cao
 42. [Ngữ Pháp N5] ~の上/下/左/右/中/外/前/後ろ : Ở trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài, trước , sau… N5 Nâng cao
 43. [Ngữ Pháp N5] に~回 : Diễn tả số lần N5 Nâng cao
 44. [Ngữ Pháp N5] ~ がすきです:Thích… N5 Nâng cao
 45. [Ngữ Pháp N5] ~ましょう:Chúng ta hãy cùng…
 46. [Ngữ Pháp N5] ~ましょうか?:Tôi làm…hộ cho bạn nhé
 47. [Ngữ Pháp N5] ~がほしいです:Tôi muốn CÁI GÌ ĐÓ…
 48. [Ngữ Pháp N5] たい/たいです: [Tôi] Muốn làm gì đó…
 49. [Ngữ Pháp N5] ~くします / にします:Làm cho… N5 Nâng cao
 50. [Ngữ Pháp N5] [Địa điểm] を V にいきます:Đi đến….để làm mục đích gì
 51. [Ngữ Pháp N5] Các Nhóm Động Từ Trong Tiếng Nhật
 52. [Ngữ Pháp N5] Cách Chia Thể て Trong Tiếng Nhật
 53. [Ngữ Pháp N5] ~てください:Hãy (làm gì) (yêu cầu người đối diện làm gì)
 54. [Ngữ Pháp N5] ~かた:Cách… (Làm gì đó)
 55. [Ngữ Pháp N5] ~をください/おねがいします:Hãy, làm ơn N5 Nâng cao
 56. [Ngữ Pháp N5] V ないでください:(Xin) Đừng / Không
 57. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ でしょう/だろう:Có lẽ…. N5 Nâng cao
 58. [Ngữ Pháp N5] Vてもいいです(か):Được phép làm gì (không?)
 59. [Ngữ Pháp N5-N4] しか~ない:Chỉ…, chỉ có…, chỉ còn… N5 Nâng cao
 60. [Ngữ Pháp N5] Vてはいけません : Không được phép làm gì
 61. [Ngữ Pháp N5] ~ なくてもいいです :Không phải, không cần ~ (làm gì)
 62. [Ngữ Pháp N5] Cách Chia Thể ない Trong Tiếng Nhật
 63. [Ngữ Pháp N5] ~ なければなりません : Phải làm gì…
 64. [Ngữ Pháp N5] 「Thể ない」といけない/だめだ : Không… thì không…/ Phải…
 65. [Ngữ Pháp N5] ~なくてはいけない/なくちゃいけない : Không thể không, Phải làm gì đó…
 66. [Ngữ Pháp N5] ~だけ : Chỉ có…
 67. [Ngữ Pháp N5] Phân biệt だけ/しか~ない N5 Nâng cao
 68. [Ngữ Pháp N5] のが~:Danh từ hóa động từ / Thích việc (làm gì)
 69. [Ngữ Pháp N5] のを~:Danh từ hóa động từ
 70. [Ngữ pháp N5-N4] ~あとで/あとに:Sau…/ Sau khi (đã)…/ Chút nữa… N5 Nâng cao
 71. [Ngữ Pháp N5] のは~ : Danh từ hóa động từ/ Tính từ
 72. [Ngữ Pháp N5] もう~ました:Đã…xong rồi…
 73. [Ngữ pháp N5-N4] ~ので~: Bởi vì ~ nên ~
 74. [Ngữ pháp N5-N4] まだ~ていません:Vẫn chưa… N5 Nâng cao
 75. [Ngữ Pháp N5] のほうが~より~ : …Hơn là …
 76. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてください:Xin hãy thử… N5 Nâng cao
 77. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてもいいですか:Dù thử…cũng được phải không? N5 Nâng cao
 78. [Ngữ pháp N5] ~ほど~ない:Không bằng – Không…như – Không tới mức N5 Nâng cao
 79. [Ngữ Pháp N5-N4] ~ やります:Cho – Làm – Chơi
 80. [Ngữ Pháp N5] ~と同じ/と同じです:Giống – Giống như – Cùng N5 Nâng cao
 81. [Phân biệt – So sánh] Phân biệt てあげる/てくれる/てもらう N5 Nâng cao
 82. [Ngữ Pháp N5] と同じくらい~です:Như, cỡ, cùng… N5 Nâng cao
 83. [Ngữ Pháp N5] ~のなかでいちばん:Trong…thì…là nhất
 84. [Ngữ Pháp N5] ~もらいます/もらう:Nhận…
 85. [Ngữ Pháp N5] ~くれます/くれる:Cho, tặng…
 86. [Ngữ Pháp N5] ~あげます/あげる:Cho, tặng…
 87. [Ngữ Pháp N5-N4] ~てやります/てやる:Làm…cho N5 Nâng cao
 88. [Ngữ Pháp N5] Cách chia Thể từ điển (Thể る) trong Tiếng Nhật
 89. [Ngữ Pháp N5] ~ なります : Trở nên, Trở thành
 90. [Ngữ pháp N5] ~も~ない~:Cho dù…cũng không
 91. [Ngữ pháp N5] ~たり ~たりする : Nào là…Nào là… / Lúc thì…Lúc thì…
 92. Phân biệt あげる | さしあげる | やる N5 Nâng cao
 93. [Ngữ pháp N5] ~している:Đang làm gì (thể tiếp diễn)
 94. [Ngữ pháp N5] V ないことがある:Cũng có khi không… N5 Nâng cao
 95. [Ngữ pháp N5] Cách chia thể た trong Tiếng Nhật
 96. [Ngữ pháp N5] V たことがあります:Đã từng, Chưa từng (Làm gì)
 97. [Ngữ pháp N5] ~ や ~ など : Như là … và … (liệt kê không đầy đủ) / Chẳng hạn… / Như…chẳng hạn
 98. [Ngữ pháp N5] ~まえに : Trước…/ Trước khi…
 99. [Ngữ pháp N5] ~てから~:Sau khi…/ Từ khi…
 100. [Ngữ pháp N5]~とき:Lúc – Khi
 101. [Ngữ Pháp N5]~でしょう:Phải không…, đúng không…
 102. [Ngữ Pháp N5]~とおもいます:Tôi nghĩ rằng, Cho rằng, Nghĩ là, Nhớ là
 103. [Ngữ Pháp N5]~といいます:Nói rằng / Nói là
 104. [Ngữ Pháp N5] いかがですか/いかがでしょうか:…thế nào? N5 Nâng cao
 105. [Ngữ Pháp N5] Thể ngắn/ Thể thông thường
 106. [Ngữ Pháp N5] ~である là gì ? N5 Nâng cao
 107. [Ngữ Pháp N5] Cách sử dụng 「お」 「ご」 N5 Nâng cao