Đề thi JLPT N4 được Tiếng Nhật Đơn Giản tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất, giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình luyện đề. Ngoài ra, trong mỗi đề đều có phần đáp án và file nghe. Hy vọng rằng Tiếng nhật Đơn Giản sẽ là nơi các bạn thường xuyên lui tới mỗi khi luyện đề thi.
Chúc các bạn thi tốt!
Đăng ký JLPT online 12/2024