Created with Raphaël 2.1.21234

Số nét

4

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

  • 丿
  • 丿
Hán tự

TỈNH

Nghĩa
Cái giếng
Âm On
セイ ショウ
Âm Kun
Nanori
いの さい
Đồng âm
性省情並請静星精併晴浄姓晶靖丼醒
Đồng nghĩa
池川山丘
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Giếng, đào sâu lấy mạch nước dùng gọi là tỉnh. Ngày xưa đào giếng giữa phố cho hàng phố cùng dùng, nên gọi phố là thị tỉnh [市井]. Ngày xưa chia ruộng làm chín khu, tám nhà làm tám khu, còn một khu giữa của vua gọi là tỉnh điền [井田]. Rành mạch. Sao Tỉnh, một ngôi sao trong Nhị thập bát tú. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 井

Giếng nước được hàng rào bảo vệ.

Té GIẾNG bất TỈNH

4 phương 8 hướng, Tỉnh nào mà chả có Giếng

Lấy 2 que ngang 2 que dọc làm thành giếng để rửa mặt cho TỈNH ngủ

Gọi người đào giếng nhấn phím thăng

  • 1)Giếng, đào sâu lấy mạch nước dùng gọi là tỉnh.
  • 2)Ngày xưa đào giếng giữa phố cho hàng phố cùng dùng, nên gọi phố là thị tỉnh [市井]. Đào giếng ở giữa làng để cả làng cùng dùng gọi là hương tỉnh [鄉井].
  • 3)Ngày xưa chia ruộng làm chín khu, tám nhà làm tám khu, còn một khu giữa của vua gọi là tỉnh điền [井田].
  • 4)Rành mạch. Như trật tự tỉnh nhiên [秩序井然] thứ tự rành mạch có điều lý.
  • 5)Sao Tỉnh, một ngôi sao trong Nhị thập bát tú.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
丸天 まるてんじょう mái vòm; vòm
いど cái giếng; giếng
せいせん giếng nước
てんじょう trần nhà
てんじょうね Giá trần
Ví dụ Âm Kun
いど TỈNH HỘCái giếng
いい Y TỈNHMột
とい HỘ TỈNHMáy nước
いせき TỈNHCửa cống
いもり TỈNH THỦĐộng vật bơi dưới nước giống thằn lằn
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しせい THỊ TỈNHPhố
ゆせい DU TỈNHGiếng dầu
せいせん TỈNH TUYỀNGiếng nước
せいもく TỈNH MỤCChín người đứng đầu chỉ trong một trò chơi (của) đi
の人 しせいのひと THỊ TỈNH NHÂNNgười thành phố
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 畊亙寿邦捶丼失刑并形妍承忝枅看穽瓶舂開犀
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm