Created with Raphaël 2.1.212354

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

Nghĩa
Việc làm, hành động, hành vi
Âm On
Âm Kun
つか.える
Đồng âm
士差移恥痴
Đồng nghĩa
作行為動事
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Quan. Như xuất sĩ [出仕] ra làm quan, trí sĩ [致仕] về hưu (thôi không làm quan); v.v. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 仕

Người (NHÂN ) như các chiến sĩ (SĨ ) không thể thiếu việc làm (SĨ )

Góc Nhìn: Chiến Sĩ () đang Đứng ()
==> Để làm Việc () cao cả, là bảo vệ Tổ Quốc.

Kẻ SĨ học một () biết 10 ()

Chú nhầm với chữ THỔ ( )

Nhân sĩ phụng sự triều đình

Sĩ diện của con người làm việc

 • 1)Quan. Như xuất sĩ [出仕] ra làm quan, trí sĩ [致仕] về hưu (thôi không làm quan); v.v.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
なかし Thợ khuân vác; thợ bốc xếp
なかじきり Sự phân chia
える つかえる phụng sự; phục vụ
え女 つかえめ Người hầu gái
上げ しあげ sự đánh bóng; sự hoàn thiện
Ví dụ Âm Kun
える つかえるPhụng sự
兼ねえる かねつかえる Tới sự phục vụ cùng lúc
神にえる かみにつかえる Tới chúa trời phục vụ
夫に良くえる おっとによくつかえる (thì) tận tâm (chăm chú) tới một có người chồng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しぎ SĨ NGHITình trạng
して SĨ THỦVai chính
しく SĨ TỔCơ cấu
ちし TRÍ SĨSự từ chức
なかし TRUNG SĨThợ khuân vác
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
舞い てじまい THỦ SĨ VŨRút sạch tiền khỏi tài khoản
きゅうじ CẤP SĨNhân viên phục vụ trong văn phòng
舞い みじまい THÂN SĨ VŨTự mặc quần áo
切り まじきり GIAN SĨ THIẾTSự phân chia (khu) giữa hai phòng
なかじきり TRUNG SĨ THIẾTSự phân chia
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 佶荏仔仙他代付伊吉休仰件伍仲任伐伏壮化仇形妍枅刑開併型荊剏垪屏丼笄胼迸餅寿邦昇斉奔
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 仕方(しかた)
  Cách thức, phương pháp
 • 仕事(しごと)
  Công việc
 • 仕方がない(しかたがない)
  Nó không thể được giúp đỡ
 • 仕組み(しくみ)
  Kết cấu
 • 給仕(きゅうじ)
  Phục vụ nam
 • 仕上げる(しあげる)
  Kết thúc
 • 仕返しする(しかえしする)
  Sự trả thù
 • 仕送りする(しおくりする)
  Nhiệm vụ được giao
 • 仕える(つかえる)
  Phục vụ [vi]
 • 宮仕え(みやづかえ)
  Dịch vụ tòa án

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm