Created with Raphaël 2.1.212345

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

Nghĩa
Lấy, dùng, bởi vì
Âm On
Âm Kun
もっ.て
Nanori
もち
Đồng âm
施易移異遺蛇台弥
Đồng nghĩa
取用
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Lấy. Làm. Dùng. Nhân. Cùng nghĩa với chữ dĩ [已]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 以

T (tình) Y (yêu) – viết ngược đã trôi vào () vãng

Người ngược () hay người xuôi () vốn DĨ () vẫn là người

L (LÀM) NGƯỜI phải biết DĨ Hoà Vi Quý.
Một vài đi kèm:
trở lên
trở xuống
trong vòng( trong phạm vi)
ngoại trừ
từ quá khứ cho đến nay.

Sau, làm gì đó tốt hơn

Người lấy cuốc để làm nông

Người nào phải vã giọt mồ hôi để kéo cái cày?

 • 1)Lấy.
 • 2)Làm. Như thị kỳ sở dĩ [視其所以] coi thửa sự làm.
 • 3)Dùng. Như dĩ tiểu dịch đại [以小易大] dùng nhỏ đổi nhớn.
 • 4)Nhân. Như hà kỳ cửu dã tất hữu dĩ dã [何其久也必有以也] sao thửa lâu vậy, ắt có nhân gì vậy.
 • 5)Cùng nghĩa với chữ dĩ [已].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
もって có; lấy để làm; bằng
いじょう hơn; nhiều hơn; cao hơn; trên
いか dưới đây; sau đây
いない trong vòng
いぜん cách đây; dạo trước; hồi trước; lúc trước; thuở trước -adv, n; trước đây; ngày trước
Ví dụ Âm Kun
もって
ての外 もってのほか DĨ NGOẠIVô lý
文をて立つ ぶんをもってたつ Sống bằng nghề viết lách
山高きをやまたかきをもって Vì núi (thì) cao
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
いか DĨ HẠDưới đây
いご DĨ HẬUSau đó
いない DĨ NỘITrong vòng
いぜん DĨ TIỀNCách đây
いほく DĨ BẮCPhía bắc (của)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 似囚丙永玉主斥氷丕丱亥州尽内从仄尺双太不
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 以上(いじょう)
  Nhiều hơn
 • 以下(いか)
  Ít hơn
 • 以来(いらい)
  Từ
 • 以外(いがい)
  Ngoại trừ
 • 以内(いない)
  Bên trong, ít hơn
 • 以降(いこう)
  Sau đây, sau này
 • 以心伝心(いしんでんしん)
  Hiểu ngầm
 • 以って(もって)
  Với, bằng cách

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm