Created with Raphaël 2.1.212345678

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

Nghĩa
Khinh bỉ
Âm On
Âm Kun
あなど.る あなず.る
Đồng âm
務武舞羽雨宇霧芋於于
Đồng nghĩa
軽冷蔑踏虐
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Khinh nhờn. Kẻ lấn áp. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 侮

Người sử dụng Vũ lực Mỗi ngày, sẽ bị mọi người Khinh Thường.

Người đứng làm mỗi ngày ở VŨ trường đều bị khinh thường

Rồng mà dài có 1 tấc thì rất nhục

VŨ là NGƯỜI MỖI ngày bị Khinh thường...

VŨ là NGƯỜI MỖI ngày cố gắng, đừng KHINH THƯỜNG!

 • 1)Khinh nhờn. Như khi vũ [欺侮] lừa gạt hà hiếp. Nguyễn Du [阮攸] : Nại hà vũ quả nhi khi cô [奈何侮寡而欺孤] (Cựu Hứa đô [舊許都]) Sao lại đi lừa vợ góa dối con côi người ta (nói về Tào Tháo [曹操]) ?
 • 2)Kẻ lấn áp. Như ngự vũ [禦侮] chống kẻ đến lấn áp mình.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
あなどる khinh bỉ; coi thường; khinh miệt; xem thường
ぶべつ sự coi thường; sự xem thường; sự coi khinh; sự xem nhẹ; sự khinh bỉ; sự khinh miệt; sự coi rẻ; sự rẻ rúng; sự khinh thị
ぶげん sự lăng mạ; sự xỉ nhục; lời lăng mạ; lời xỉ nhục
ぶじょく sự nhục mạ; sự lăng mạ; sự xỉ nhục
けいぶ sự coi thường; sự coi khinh; sự không hài lòng; sự khinh thường
Ví dụ Âm Kun
あなどるKhinh bỉ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
ぶべつ VŨ MIỆTSự coi thường
ぶげん VŨ NGÔNSự lăng mạ
けいぶ KHINH VŨSự coi thường
ぶじょく VŨ NHỤCSự nhục mạ
辱する ぶじょくする VŨ NHỤCLăng mạ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 海晦梅敏莓毎誨塰姆拇苺悔侯栂俟作候修倣吃
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 侮辱する(ぶじょくする)
  Đối xử với sự khinh miệt, xúc phạm
 • 侮蔑する(ぶべつする)
  Khinh thường, coi thường
 • 軽侮する(けいぶする)
  Khinh miệt
 • 侮る(あなどる)
  Coi thường, coi khinh

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm