Created with Raphaël 2.1.212435678910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HẬU

Nghĩa
Khí hậu, mùa
Âm On
コウ
Âm Kun
そうろう
Đồng âm
後厚后侯喉
Đồng nghĩa
天気期空
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dò ngóng. Chực. Khí hậu. Cái tình trạng của sự vật gì cũng gọi là hậu. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 候

Biến đổi khí hậu gây ra hậu quả như bị bắn tên .

Rủ người () iu () đi bắn tên phải phụ thuộc vào khí Hậu

Người xưa đi săn cầm theo mũi tên nhưng khi nào cũng phụ thuộc khí hậu

Hãy TRUY ra YÊU SÁCH phía sau (HẬU)

Thằng kẹp mũi tên vào 2 ngón tay, tay kia cầm gậy múa đó là hình thức dự báo khí hậu của thổ dân ngày xưa.

Dắt người yêu vào rừng đi săn phải xem khí hậu

 • 1)Dò ngóng. Như vấn hậu [問候] tìm hỏi thăm bạn, trinh hậu [偵候] dò xét, đều là cái ý nghĩa lặng đợi dò xét cả.
 • 2)Chực. Như đẳng hậu [等候] chờ chực.
 • 3)Khí hậu. Phép nhà lịch cứ năm ngày gọi là một hậu, ba hậu là một khí tiết, vì thế nên tóm gọi thì tiết giời là khí hậu [氣候], tiết hậu [節候], v.v.
 • 4)Cái tình trạng của sự vật gì cũng gọi là hậu. Như hỏa hậu [火候] thế lửa, chứng hậu [症候] tình thế, chứng bệnh.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
こうほ dự khuyết; sự ứng cử; ứng cử
補者 こうほしゃ hậu bổ; người ứng cử; ứng cử viên; người ra ứng cử
ちょうこう triệu chứng; dấu hiệu
てんこう thời tiết
いそうろう kẻ ăn bám; người ăn theo; kẻ ăn nhờ ở đậu
Ví dụ Âm Kun
いそうろう CƯ HẬUKẻ ăn bám
そうろうぶん HẬU VĂNKiểu thư từ
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
しこう TÝ HẬUĐợi ở trên (người nào đó)
こうほ HẬU BỔDự khuyết
きこう QUÝ HẬUKhí hậu
じこう THÌ HẬUDạn dày
きこう KHÍ HẬUKhí hậu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 侯篌俟喉挨矩修倣疾埃符條脩族欸笶矧筏智椥請錆精蜻靖睛晴情清菁倩青猜静瀞鯖瞎憲靜麺禊
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 候補者(こうほしゃ)
  Ứng cử viên, ứng viên
 • 気候(きこう)
  Khí hậu
 • 時候(じこう)
  Mùa, thời gian trong năm
 • 天候(てんこう)
  Thời tiết
 • 兆候(ちょうこう)
  Dấu hiệu, điềm báo, triệu chứng
 • 立候補する(りっこうほする)
  Thông báo ứng cử
 • 候文(そうろうぶん)
  Viết theo phong cách thư ký cũ
 • 居候(いそうろう)
  Ai đó sống miễn phí

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm