Created with Raphaël 2.1.212345678910

Số nét

10

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

KIÊM

Nghĩa
Âm On
ケン
Âm Kun
.ねる ~か.ねる
Nanori
かね
Đồng âm
検剣倹鹸
Đồng nghĩa
及並和而且
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Gồm. Như kiêm quản [兼管] gồm coi, kiêm nhân [兼人] một người làm việc gồm cả việc của hai người. Tục viết là [蒹]. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 兼

Tôi phải kiêm  cả công việc này đây.

: KIÊM () kiêm nhiều việc
: Kiêm thanh LIÊM nên có nhà
: Kiêm nói lời KHIÊM tốn
: Nhưng Kiêm lại HIỀM khích với phụ nữ

Kiêm luôn cầm chổi quét nhà

Người có 2 chân mà kiêm 1, 2, 3 chức thì dễ mọc sừng

Phải nhớ mang cỏ , yo , ÔTÔ , kẻ 2 đường ke dài ngoẵng như đôi đũa... KIÊM được hết

(tượng hình) mệt bở cả 2 tai (phía trên) vì phải 3 chân (ngang) 4 cẳng (dưới) để KIÊM nhiều việc

KIÊM () 1 mình làm 2 việc
Kiêm ít Nói () lại Khiêm tốn ()
Kiêm () có nhà (广) lại thanh Liêm ()
Nhưng Phụ nữ () lại Hiềm () ghét Kiêm ()

  • 1)Gồm. Như kiêm quản [兼管] gồm coi, kiêm nhân [兼人] một người làm việc gồm cả việc của hai người. Tục viết là [蒹].
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ねる かねる gồm có; gồm; kiêm; kiêm nhiệm; kết hợp
けんにん sự kiêm nhiệm; kiêm nhiệm
けんぎょう nghề kiêm nhiệm; nghề thứ hai; kiêm nhiệm
けんしょく kiêm chức
きがね khách khí; làm khách; câu thúc; gò bó
Ví dụ Âm Kun
ねる かねる KIÊMGồm có
ねる みかねる KIẾN KIÊMĐể (thì) không có khả năng để để cho đi qua không ai biết
待ちねる まちかねる Chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn
言いねる いいかねる Tới sự tìm kiếm nó khó khăn tới lời nói
分かりねる わかりかねる Khó xác định
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
けんす KIÊMKết hợp với
けんび KIÊM BỊLà chuyên gia trong cả hai
けんむ KIÊM VỤKết hợp hai hoặc nhiều nhiệm vụ
けんぽ KIÊM BỔMang trên (về) một dòng công việc (thứ) hai
けんにん KIÊM NHÂMSự kiêm nhiệm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 嫌廉謙益釟釡慊蒹歉亊粉黹秉鉛鋲濂賺鎰羞鎌
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm