Created with Raphaël 2.1.2123456789

Số nét

9

Cấp độ

JLPTN1, N4

Bộ phận cấu thành

Hán tự

MẠO, MẶC

Nghĩa
Liều, đối mặt, thách thức, đương đầu
Âm On
ボウ
Âm Kun
おか.す
Đồng âm
毛帽耗昴茅卯貌万幕黙墨膜漠
Đồng nghĩa
険対
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Trùm đậy. Phạm, cứ việc tiến đi không e sợ gì gọi là mạo. Hấp tấp. Tham mạo. Giả mạo. Một âm là mặc. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 冒

Mắt nhìn trực tiếp mặt trời thì mạo hiểm quá

Ngày xưa người ta hay MẶC áo nhuộm MỰC ĐEN như Đất

Mặt trời ngay trên mắt mà không đội mũ che thật MẠO hiểm

MẶT TRỜI chiếu thẳng MẮT --» rất MẠO HIỂM

Đất đen như mặc ( mực)

Thằng này đầu óc có vấn đề () hay sao mà dám Mạo hiểm đương đầu với nguy hiểm.

 • 1)Trùm đậy.
 • 2)Phạm, cứ việc tiến đi không e sợ gì gọi là mạo. Như mạo hiểm [冒險] xông pha nơi nguy hiểm, mạo vũ [冒雨] xông mưa.
 • 3)Hấp tấp. Như mạo muội [冒昧] lỗ mãng, không xét sự lý cứ làm bừa.
 • 4)Tham mạo. Thấy lợi làm liều gọi là tham mạo [貪冒].
 • 5)Giả mạo. Như mạo danh [冒名] mạo tên giả.
 • 6)Một âm là mặc. Như Mặc Đốn [冒頓] tên chủ rợ Hung nô.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
おかす đương đầu với; liều; mạo phạm; đe dọa
とく ぼうとく lời báng bổ; sự nguyền rủa
ぼうけん sự mạo hiểm
険な ぼうけんな liều; liều lĩnh
ぼうとう bắt đầu
Ví dụ Âm Kun
おかす MẠOĐương đầu với
危険をきけんをおかす Bất chấp nguy hiểm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
とく ぼうとく MẠOLời báng bổ
ぼうとく MẠO Lời báng bổ
ぼうけん MẠO HIỂMSự mạo hiểm
ぼうとう MẠO ĐẦUBắt đầu
かんぼう CẢM MẠODịch cúm
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 昌勗帽睹垣県恒査昨是星宣祖相胆眉昴衵俎柤爼
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 冒険(ぼうけん)
  Cuộc phiêu lưu [n.]
 • 冒頭(ぼうとう)
  Phần mở đầu (của một câu chuyện, bài báo, v.v.)
 • 冒涜する(ぼうとくする)
  Xúc phạm, báng bổ
 • 冒す(おかす)
  Mạo hiểm

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm