Created with Raphaël 2.1.212345687

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HIỆP

Nghĩa
Hợp tác, hợp sức, cộng tác
Âm On
キョウ
Âm Kun
Đồng âm
合脅狭汁挟叶脇
Đồng nghĩa
力合助
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Hòa hợp. Có ý nghĩa là giúp đỡ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 協

3 người hiệp lực di chuyển cây thánh giá.

HIỆP hội của 13 ông LỰC

HIỆP hội THẬP TAM LỰC

13 THẰNG LỰC SỸ HỢP TÁC LÀM ĂN

Hiệp (đoàn kết, hợp tác - hiệp lực; hiệp hội): 3 người chung sức ⼒ hiệp lực lại thì sẽ xây dựng được cái cây thánh giá ⼗ rất to này.

Hiệp Lực Mười ba thằng Lực.

 • 1)Hòa hợp. Như đồng tâm hiệp lực [同心協力], hiệp thương [協商] cùng bàn để định lấy một phép nhất định.
 • 2)Có ý nghĩa là giúp đỡ. Như lương thực của tỉnh khác đem đến giúp tỉnh mình gọi là hiệp hướng [協餉], giúp người chủ sự chi mọi việc gọi là hiệp lí [協理], v.v.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ごきょうりょく sự cộng tác; sự hợp tác; cộng tác; hợp tác
きょうかい dặn; hiệp hoà; hiệp hội
きょうりょく chung sức; sự hợp tác; hợp tác; sự hiệp lực; hiệp lực
力な きょうりょくな có chí; lực lưỡng; mạnh tay
力者 きょうりょくしゃ đồng sự; người hợp tác; người hiệp lực; đối tác
Ví dụ Âm Kun
きょうわ HIỆP HÒASự hoà hợp
きょうぎ HIỆP NGHỊHội nghị
だきょう THỎA HIỆPSự thỏa hiệp
する だきょう THỎA HIỆPThỏa hiệp
たいきょう THỂ HIỆPTài tử nhật bản chưng diện hiệp hội
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 直籵計卑勃恊瓧竍助男針隼脅脇釛叫早卍肋朸
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 協力する(きょうりょくする)
  Hợp tác
 • 協調する(きょうちょうする)
  Hợp tác
 • 協議する(きょうぎする)
  Thảo luận, đàm phán
 • 妥協する(だきょうする)
  Thỏa hiệp
 • 協会(きょうかい)
  Sự kết hợp
 • 協定(きょうてい)
  Hiệp ước, thỏa thuận

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm