Created with Raphaël 2.1.212345

Số nét

5

Cấp độ

JLPTN1, N2

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TI, TƯ

Nghĩa
Quản trị, hành vi
Âm On
Âm Kun
つかさど.る
Nanori
つか つかさ
Đồng âm
子比積避諮姉鼻漬卑璽偲巳髭庇茨自四子思資私死食字姿修辞宿寺秀緒似序諮滋飼磁徐詞紫慈囚叙嗣賜伺梓脩須袖覗辻羞恣
Đồng nghĩa
受侍儀治詩施吏私四士管監
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Chủ. Sở quan. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 司

Công ty () tôi có  1 () cánh cửa ()

Làm QUẢN LÝ trong công TI Nói 1 lời chắc như Đinh đóng cột

ĐỒNG () thiếu 1 nét CỔN () thành TI ( )

Phàm những người khác biệt với kẻ khác mới có thẻ QUẢN LÍ hoặc làm QUAN

TI chức (bề tôi) chỉ được ÔM trong lòng MỘT LỜI NÓI duy nhất - lời của vua

 • 1)Chủ. Mỗi chức quan coi một việc gọi là ti. Như hữu ti [有司], sở ti [所司], v.v. Bây giờ các bộ đều chia riêng mỗi người giữ một việc, gọi là ti trưởng [司長].
 • 2)Sở quan. Như bố chánh ti [布正司] sở quan coi về việc tiền lương, cũng gọi là phiên ti [藩司], án sát ti [按察司] sở quan coi về hình án, cũng gọi là niết ti [臬司]. $ Cũng đọc là chữ tư.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
じょうし bề trên; cấp trên; ông chủ
こうし Công ty; hãng (ở trung quốc)
ふくしれい phó tư lệnh
しれい tư lệnh; chỉ huy
令部 しれいぶ bộ tư lệnh
Ví dụ Âm Kun
つかさどる TITới quy tắc
国政をこくせいをつかさどる Để điều hành những quan hệ (của) trạng thái
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
寿 すし THỌ TIMón ăn sushi của nhật
保護 ほごし BẢO HỘ TIViên chức phụ trách theo dõi giáo dục phạm nhân trẻ được tạm tha
こうし CÔNG TICông ty
しれい TI LỆNHTư lệnh
しかい TI HỘIChủ tịch
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 可叮呵哥吁何亨伺阿河苛奇事珂柯哦祠舸詞覗
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 司法(しほう)
  Hành chính tư pháp, tư pháp
 • 司書(ししょ)
  Thủ thư
 • 司祭(しさい)
  Linh mục, giáo sĩ Do Thái
 • 司令官(しれいかん)
  Chỉ huy
 • 司会者(しかいしゃ)
  Chủ tọa, người điều hành, MC
 • 上司(じょうし)
  Sếp, cấp trên
 • 寿司(すし)
  Sushi
 • 行司(ぎょうじ)
  Trọng tài sumo

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm