Created with Raphaël 2.1.2123456

Số nét

6

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

THỔ

Nghĩa
Nôn ra, nhổ ra
Âm On
Âm Kun
.く .く
Đồng âm
土措寿粗錯
Đồng nghĩa
嘔咳吹
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Thổ ra. Nói năng. Nở ra. Thổ lộ. Nhả ra, nhà tu tiên nhả cái cũ ra, nuốt cái mới vào gọi là thổ nạp [吐納]. Vứt bỏ. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 吐

Chính miệng hắn thổ lộ với tôi chuyện đất đai.

Cho ĐẤT vào MỒM thì bị NÔN là đúng rồi

Khạc nhổ từ miệng xuống đất

THỔ Lộ Tình cảm thì phải NÓI ra bằng Mồm

Nói chuyện với đất => Nôn

Trong Mồm toàn Đất nên phải Thổ ra

Thổ có bộ khẩu là Thổ huyết

  • 1)Thổ ra. Vì bệnh gì mà các đồ ăn uống ở trong dạ dầy thốc ra gọi là thổ. Nhà làm thuốc có phép thổ, nghĩa là cho uống thuốc thổ hết tà độc ra cho khỏi bệnh.
  • 2)Nói năng. Như thổ từ phong nhã [吐詞風雅] nói nhời ra phong nhã.
  • 3)Nở ra. Như hoa nở gọi là thổ tú [吐秀].
  • 4)Thổ lộ. Như thổ lộ chân tình [吐露真情] bầy tỏ hết tình thực.
  • 5)Nhả ra, nhà tu tiên nhả cái cũ ra, nuốt cái mới vào gọi là thổ nạp [吐納].
  • 6)Vứt bỏ. Như thổ khí [吐棄] nhổ vứt đi.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
き気 はきけ mửa; nôn; nôn mửa; sự buồn nôn; sự khó chịu ở dạ dày
つく nói (dối); chửi
とにゅう việc trớ sữa (trẻ em)
としゅつ sự nôn mửa; sự phun
とざい thuốc gây nôn
Ví dụ Âm Kun
つく THỔNói (dối)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
はく THỔHộc
血をちをはく HUYẾT THỔKhạc máu
コアをコアをはく Để đổ xuống lõi (máy tính)
嘘をうそをはく HƯ THỔĐiều nói dối nhỏ
息をいきをはく TỨC THỔHô hào
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
とろ THỔ LỘSự bày tỏ suy nghĩ
とざい THỔ TỄThuốc gây nôn
といき THỔ TỨCSự thở dài
としゃ THỔ TẢMiệng nôn trôn tháo
とけつ THỔ HUYẾTHộc máu
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 哇告舎周哉袁域埼培啀硅堝嚇吋回吉叫圭向合
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm