Created with Raphaël 2.1.2123456871091112

Số nét

12

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

HUYÊN

Nghĩa
Dức lác.
Âm On
ケン
Âm Kun
やかま.しい かまびす.しい
Đồng âm
県懸玄幻弦絢絃舷
Đồng nghĩa
騒説揄譁
Trái nghĩa
Giải nghĩa
Dức lác. Đặng Trần Côn [鄧陳琨] : Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu, Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán [獵獵旌旗兮出塞 愁,喧喧簫鼓兮辭家怨] (Chinh Phụ ngâm [征婦吟]) Cờ tinh cờ kỳ bay rộn ràng, giục lòng sầu ra ải, Tiếng sáo tiếng trống inh ỏi, lẫn tiếng oán lìa nhà. Đoàn Thị Điểm dịch thơ : Bóng cờ tiếng trống xa xa, Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 喧

Thảo Nhất - Thảo Nhị - Cổn đè Thảo Nhị

Mồm tuyên truyền huyên náo

MIỆNG lưỡi ba HOA chích choè

Một cái mồm đứng dưới mái nhà nói nguyên 1 ngày thì rất chi là HUYÊN náo

Dưới mái nhà mồm nói 1001 câu làm huyên náo .

  • 1)
Ví dụ Hiragana Nghĩa
Ví dụ Âm Kun
しい やかましい HUYÊNẦm ỹ
しい くちやかましい KHẨU HUYÊNMè nheo
しい しょうやかましい TIỂU HUYÊNMè nheo
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
けんか HUYÊN HOASự cà khịa
けんでん HUYÊN TRUYỀN(chuyện gì đó) được lan truyền khắp nơi
けんそう HUYÊNỒn ào
けんそう HUYÊN TAOSự ồn ào
くちけんか KHẨU HUYÊN HOACãi nhau
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 萱棺富喀寔暄唱菅晤宴宮晏館客昭宣官宕宙景
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm