Created with Raphaël 2.1.212345678

Số nét

8

Cấp độ

JLPTN1

Bộ phận cấu thành

Hán tự

KÌ, CƠ

Nghĩa
 Lạ, kỳ lạ, tò mò
Âm On
Âm Kun
.しき あや.しい くし めずら.しい めずら.しい
Đồng âm
期機記近示技紀居己既旗岐枝寄棋祈騎碁幾忌伎磯其几彐祇畿家機基古故固雇顧孤姫肌飢机鼓股姑錮
Đồng nghĩa
妙怪異
Trái nghĩa
常凡
Giải nghĩa
Lạ. Khiến cho người không lường được cũng gọi là kì. Một âm là cơ. Thời vận trắc trở gọi là số cơ [數奇]. Số thừa. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 奇

Rồi khi lớn lên, con tôi sẽ chứng tỏ khả năng kì diệu của nó.

Cái gì to mà khả dụng thì rất là kì diệu

Dòng họ Thị cầm Cân ra Cầu Nguyện thật Là Kì.

Anh ĐẠI có Khả năng làm những điều Kỳ lạ

Quân cờ làm từ cây () cam ()

Quốc Kỳ thì phải treo theo Phương Nằm Ngang

Khả năng to lớn của con người đều xuất phát từ sự hiếu Kì (Kì trong kỳ lạ, hiếu kì).

Sự tò mò, hiếu kì tạo lên Khả năng vĩ đại cho con người

  • 1)Lạ. Vật hiếm có mà khó kiếm gọi là kì. Cao Bá Quát [高伯适] : Phong cảnh dĩ kì tuyệt [風景已奇絕] (Quá Dục Thúy sơn [過浴翠山]) Phong cảnh thật đẹp lạ.
  • 2)Khiến cho người không lường được cũng gọi là kì.
  • 3)Một âm là cơ. Số lẻ. Như một, ba, năm, bảy, chín là số lẻ. Đối lại với ngẫu [偶] số chẵn.
  • 4)Thời vận trắc trở gọi là số cơ [數奇].
  • 5)Số thừa. Như nhất bách hữu cơ [一百有奇] một trăm có lẻ.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
でんき truyền kỳ (truyện)
きみょう điều kỳ diệu; sự kỳ diệu; điều lạ lùng; lạ điều kỳ dị; điều kỳ lạ; kỳ diệu; lạ lùng; kỳ lạ; kỳ dị
形児 きけいじ con dị dạng; quái thai; con dị tật
きかい kì quái; ly kì; lạ lùng
怪な きかいな kỳ ảo; kỳ khôi; kỳ lạ; kỳ quái
Ví dụ Âm Kun
しくも くしくもLạ lùng
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi
きち KÌ TRÍTính khôn ngoan khác thường
きい KÌ DỊKỳ dị
きち KÌ TRITính khôn ngoan khác thường
きか KÌ HÓA(một) ham biết
でんき TRUYỀN KÌTruyền kỳ (truyện)
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa

KANJ TƯƠNG TỰ

  • 寄倚剞掎椅欹畸阿河苛事呵咽珂柯何亨伺呑哥
VÍ DỤ PHỔ BIẾN

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm