Created with Raphaël 2.1.2123456

Số nét

6

Cấp độ

JLPTN3

Bộ phận cấu thành

Hán tự

TỒN

Nghĩa
Còn, hiện có, tồn tại
Âm On
ソン ゾン
Âm Kun
Nanori
あり まさ
Đồng âm
損尊孫巽樽遜
Đồng nghĩa
在有余残
Trái nghĩa
亡廃
Giải nghĩa
Còn, trái lại với chữ vong [亡] mất, cho nên sinh tử cũng gọi là tồn vong [存亡]. Xét tới. Đang, còn. Để gửi. Chất để. Giải nghĩa chi tiết

MẸO NHỚ NHANH

Giải Nghĩa kanji 存

Tôi dạy con tôi cách sinh tồn .

Đứa trẻ đang dựng lều để tồn tại

Sự tồn vong của đứa trẻ được bao bọc che chở bởi bàn tay chéo ngang

đứa trẻ tồn tại được là nhờ sự chăm sóc của 1 người đó là người mẹ

Thằng bé vừa đứng vừa nằm để tồn tại

Tồn tại 1 bé na

Nhân đứng cầm tay đứa con cùng TỒN tại

 • 1)Còn, trái lại với chữ vong [亡] mất, cho nên sinh tử cũng gọi là tồn vong [存亡].
 • 2)Xét tới. Như tồn vấn [存問] thăm hỏi, tồn tuất [存恤] xét thương.
 • 3)Đang, còn. Như thật tồn [實存] còn thực.
 • 4)Để gửi.
 • 5)Chất để. Như tồn tâm trung hậu [存心忠厚] để lòng trung hậu.
Ví dụ Hiragana Nghĩa
ごぞんじ biết; hiểu
ごぞんじ sự quen biết; sự hiểu biết; biết
いぞん sự phụ thuộc; sự sống nhờ; nghiện
いぞんど mức độ phụ thuộc
ほぞん bảo tồn; sự bảo tồn
Ví dụ Âm Kun
そんぴ TỒN PHỦ(whether) tồn tại hoặc non -e xistent
そんち TỒN TRÍBảo trì
きそん KÍ TỒNTồn tại
じそん TỰ TỒNLòng tự trọng
へいそん TỊNH TỒNSự chung sống
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
いぞん Y TỒNSự phụ thuộc
ほぞん BẢO TỒNBảo tồn
ぞんじ TỒNBiết
いぞん DỊ TỒNSự phản đối
ごぞんじ TỒNBiết
Ví dụHiraganaHán ViệtNghĩa
Onyomi

KANJ TƯƠNG TỰ

 • 孕拵荐栫好在字丞成有希孝杖呂杤李孚斈右左請錆精蜻靖睛晴情清菁倩青猜静瀞鯖瞎憲靜麺禊
VÍ DỤ PHỔ BIẾN
 • 存在する(そんざいする)
  Hiện hữu
 • 存続する(そんぞくする)
  Tiếp tục tồn tại
 • 現存する(げんそんする)
  Hiện đang tồn tại
 • 依存する(いぞんする)
  Phụ thuộc vào
 • 生存する(せいぞんする)
  Tồn tại
 • 保存する(ほぞんする)
  Bảo tồn
 • 実存主義(じつぞんしゅぎ)
  Chủ nghĩa hiện sinh
 • 異存(いぞん)
  Sự phản đối
 • 所存(しょぞん)
  Chủ đích
 • 存分に(ぞんぶんに)
  Tự do
 • 御存知(ごぞんじ)
  Biết [hơn.]
 • 存じる(ぞんじる)
  Biết [hừm.]

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm